Artikelen door Cor Schaatsbergen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022
In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden.
We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.