Declaraties

Leefbaar Capelle maakt haar belofte waar. Op deze pagina zijn voortaan de declaraties te vinden van onze wethouders (en andere wethouders die dit aanleveren) en van de fractie. Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Zodra alle gegevens beschikbaar zijn worden deze op de site geplaatst.

Declaraties 2010:

Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven EUR 4.737,36
Bedrag per raadslid EUR    473,74

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie  1.200,00
Website  1.195,95
Drukwerk     535,50
Politieke acties       75,00
Fractiebijeenkomsten    1 75,00
Representatiekosten     178,22
Bankkosten       45,00
Trainingen/cursussen     446,00
Overleg met derden     886,69

Declaraties 2011:

Wethouder Ans Hartnagel       EUR      00,00
Wethouder Joost Eerdmans
Alleen reiskosten                        EUR    21,00
Wethouder Dick van Sluis

 Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven EUR 6.781,18
Bedrag per raadslid EUR    678,12

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie  1.800,00
Website     124,95
Drukwerk       00,00
Fractiebijeenkomsten       00,00
Representatiekosten       00,00
Bankkosten       39,62
Trainingen/cursussen  1.959,00
Politieke acties       71,40
Overleg met derden     719,15
Contributies  1.959,00
Ipads voor schaduwfractie  1.599.97

Declaraties 2012:

Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven EUR 5.699,25
Bedrag per raadslid EUR   569, 93

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie  1.800,00
Website  1.729,20
Drukwerk     309,80
Politieke acties     134,05
Fractiebijeenkomsten       00,00
Representatiekosten       00,00
Bankkosten       44,29
Trainingen/cursussen     453,65
Politieke acties       71,40
Overleg met derden     492,36
Contributies     735,90

Declaraties 2013:
Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven EUR 10.803,73
Bedrag per raadslid EUR   982,15

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie   1.800,00
Bankkosten        41,95
Persbureau      254,10
Website      238,37
Postbus      175,45
Cursussen   2.454,16
Coalitiebijeenkomst      474,97
Verantwoordingskrant   4.734,73
Fractiebijeenkomsten      130,00
Lidmaatschappen      500,00
Totaal €  10.803,73

Declaraties 2014:

Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven € 12.546,43
Bedrag per raadslid €   1.045,53

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie 1.800,00
Bankkosten      55,94
Persbureau      121,00
Website 3.119,38
Postbus 193,60
Cursussen 3.732,97
Coalitiebijeenkomst 570,00
Verblijfskosten 2.453,54
Lidmaatschappen 500,00
Overig 176,94
Totaal € 12.546,43

Declaraties 2015:

Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven € 7599,81
Bedrag per raadslid €   633,32

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie 1.500,00
Bankkosten      44,28
Persbureau      423,50
Website 181,52
Postbus 211,15
Cursussen 1.760,67
Coalitiebijeenkomst 715,75
Verblijfskosten 1.915,50
Lidmaatschappen 0,00
Overig 347,44
Totaal € 7.599,81

Declaraties 2016:

Fractie Leefbaar Capelle
Totaal uitgegeven € 8229,18
Bedrag per raadslid €   685,77

Omschrijving: EUR:
Fractieassistentie 1.500,00
Bankkosten      39,61
Persbureau      125,73
Website 541,49
Postbus 223,85
Cursussen 749,20
Coalitiebijeenkomst 879,73
Verblijfskosten 0,00
Lidmaatschappen 0,00
Overig 2.858,26
Totaal € 8.229,18