Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Al geruime tijd wordt er gesproken over het pand van de ING aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel.

Het is een markant pand welke door velen behouden had moeten worden voor Capelle aan den IJssel.

Volgens de eigenaar van het pand is transformatie financieel niet haalbaar en de eigenaar wil dan ook graag slopen en nieuwbouw plegen.

Leefbaar Capelle is een voorstander van het behouden van het pand, echter dit is niet realistisch gebleken.

In de afgelopen tijd is er veel gesproken over dit pand, ook met omwonenden. Meerdere opties zijn nogmaals bekeken en ook hieruit is geleken dat transformeren niet mogelijk is.

Dit heeft geresulteerd in een aantal plannen voor de nieuwbouw op de plaats van dit pand. In de commissie van 31 januari 2023  is er geen duidelijkheid gekomen over stemverhouding in de raad waarop het college gevraagd heeft het besluit over een te bouwen variant en het mogelijk maken door wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan voor de raadsvergadering van de raadsagenda te halen.

In diezelfde commissie is er een wens geuit om eerst een visiedocument te maken voor het gehele gebied.

Dit vraagt tijd.  En ingehaald door de tijd heeft de eigenaar besloten te slopen en kan dan binnen het huidige bestemmingsplan een blokkendoos gaan  bouwen.

Dit vindt Leefbaar Capelle onwenselijk, graag hadden wij in de vorige raad al besluitvorming gezien over de 70m variant.

Echter de eigenaar staat in zijn recht. Wel is gebleken dat er een kleine kans is alsnog met de eigenaar om de tafel te zitten. Deze kleine kans op beter is voor Leefbaar Capelle de reden om een zogeheten ” Motie Vreemd”  in te dienen.

Dit doen we samen met D66 en Groen Links.

In deze motie vragen we het college gelet op de situatie en de deur die mogelijk nog op een kier staat om al het mogelijke te doen om de huidige plannen te wijzigen en toch de 70 meter variant zoals die een paar maanden geleden aan de raad is voorgelegd  te realiseren.

Deze variant had en heeft de voorkeur van Leefbaar Capelle als beste alternatief. Behoud is helaas niet mogelijk gebleken.

In de raadsvergadering heeft er een stevige discussie plaatsgevonden over deze motie. Uiteindelijk is er tekstueel een aanpassing geweest in de motie. Deze motie is door de raad aangenomen en we hopen dat dit de situatie kan doen keren en er een bouwwerk komt te staan wat geen blokkendoos is zoals in het huidige bestemmingsplan mogelijk is, maar een gebouw wordt wat recht doet aan de omgeving en waar gewenste woningen in gerealiseerd kunnen worden.

De motie kunt u hier teruglezen