Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens

Op 19 december 2022 stelde de gemeenteraad van Capelle de aanpak vast van de ondersteuning van Capelse huishoudens die het financieel zwaar hebben in deze moeilijke tijden. Naast het meer onder de aandacht brengen van reeds bestaande ondersteuningsregelingen bestaat de aanpak verder onder andere uit de soepkar, de warme maaltijden en de boodschappen bon van € 15. De fractie van Leefbaar Capelle vindt dat de Capelse huishoudens die het hardst getroffen worden door de gigantisch stijgende energieprijs en prijzen voor boodschappen extra ondersteuning nodig hebben. Wij denken dan met name aan de kinderen uit de gezinnen die het hardst worden getroffen.

Daarom heeft de fractie van Leefbaar Capelle op 13 februari 2023 bij de behandeling van de voortgang van de ondersteuning het amendement Fashioncheque ingediend. Dat houdt in dat wij voor alle kinderen onder de 18 jaar in gezinnen met een inkomen van 120% van het bijstandsniveau een bedrag van € 100, ter beschikking stellen voor de aanschaf van kleding of andere benodigdheden. Het amendement is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Leefbaar Capelle is dan ook heel blij dat wij door de goede samenwerking in de gemeenteraad dit hebben kunnen bereiken voor al die Capelse kinderen die het ook het hardst nodig hebben.