ART 38 RVO GEDRAG VAN DE JEUGD IN ONZE BIBLIOTHEEK

Geacht College,

De fractie van leefbaar Capelle is geschrokken van het artikel in de telegraaf over het gedrag van de jeugd in onze bibliotheek. Medewerkers geven in dit stuk aan dat ze zich niet prettig voelen in hun werkomgeving door jeugd die de bieb terroriseert, en geven het signaal af dat De Capellenaren die de bibliotheek bezoeken daar ook last van hebben.

Het is verontrustend dat de directie van de bibliotheek aangeeft deze signalen niet te herkennen of in ieder geval nuanceert. Wij van Leefbaar Capelle maken ons daar zorgen over. Volgens onze fractie moet de bibliotheek een veilige omgeving zijn voor medewerkers maar zeker ook voor Capellenaren. Kinderen moeten er zelfstandig naar toe kunnen gaan. Overlast gevende jeugd en een mogelijke angstcultuur onder het personeel van de bibliotheek moeten we uiterst serieus nemen.

Indien nodig moet daar nadere actie op worden ondernomen. Desnoods door het inschakelen van de politie.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Is het college op de hoogte van dit artikel?
  2. Had het college al eerder kennis genomen van mogelijke misstanden, qua overlast van jeugd, in de bibliotheek? Zo ja wat wist u?
  3. Heeft het college al eerder kennis genomen van een mogelijke angstcultuur onder het personeel? Zo ja wat wist u?
  4. Kan en/of gaat het college stappen ondernemen omtrent de overlast gevende jeugd in de bibliotheek? Zo ja welke?
  5. In het artikel wordt gesproken over het inschakelen van handhavers als oplossing, is dit inderdaad een logische stap?
  6. Kan en/of gaat het college onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een angstcultuur onder het personeel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

Marc Wilson

Nieuws

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.