ART 38 RVO GEDRAG VAN DE JEUGD IN ONZE BIBLIOTHEEK

Geacht College,

De fractie van leefbaar Capelle is geschrokken van het artikel in de telegraaf over het gedrag van de jeugd in onze bibliotheek. Medewerkers geven in dit stuk aan dat ze zich niet prettig voelen in hun werkomgeving door jeugd die de bieb terroriseert, en geven het signaal af dat De Capellenaren die de bibliotheek bezoeken daar ook last van hebben.

Het is verontrustend dat de directie van de bibliotheek aangeeft deze signalen niet te herkennen of in ieder geval nuanceert. Wij van Leefbaar Capelle maken ons daar zorgen over. Volgens onze fractie moet de bibliotheek een veilige omgeving zijn voor medewerkers maar zeker ook voor Capellenaren. Kinderen moeten er zelfstandig naar toe kunnen gaan. Overlast gevende jeugd en een mogelijke angstcultuur onder het personeel van de bibliotheek moeten we uiterst serieus nemen.

Indien nodig moet daar nadere actie op worden ondernomen. Desnoods door het inschakelen van de politie.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Is het college op de hoogte van dit artikel?
  2. Had het college al eerder kennis genomen van mogelijke misstanden, qua overlast van jeugd, in de bibliotheek? Zo ja wat wist u?
  3. Heeft het college al eerder kennis genomen van een mogelijke angstcultuur onder het personeel? Zo ja wat wist u?
  4. Kan en/of gaat het college stappen ondernemen omtrent de overlast gevende jeugd in de bibliotheek? Zo ja welke?
  5. In het artikel wordt gesproken over het inschakelen van handhavers als oplossing, is dit inderdaad een logische stap?
  6. Kan en/of gaat het college onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een angstcultuur onder het personeel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

Marc Wilson

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.