ART 38 RVO GEDRAG VAN DE JEUGD IN ONZE BIBLIOTHEEK

Geacht College,

De fractie van leefbaar Capelle is geschrokken van het artikel in de telegraaf over het gedrag van de jeugd in onze bibliotheek. Medewerkers geven in dit stuk aan dat ze zich niet prettig voelen in hun werkomgeving door jeugd die de bieb terroriseert, en geven het signaal af dat De Capellenaren die de bibliotheek bezoeken daar ook last van hebben.

Het is verontrustend dat de directie van de bibliotheek aangeeft deze signalen niet te herkennen of in ieder geval nuanceert. Wij van Leefbaar Capelle maken ons daar zorgen over. Volgens onze fractie moet de bibliotheek een veilige omgeving zijn voor medewerkers maar zeker ook voor Capellenaren. Kinderen moeten er zelfstandig naar toe kunnen gaan. Overlast gevende jeugd en een mogelijke angstcultuur onder het personeel van de bibliotheek moeten we uiterst serieus nemen.

Indien nodig moet daar nadere actie op worden ondernomen. Desnoods door het inschakelen van de politie.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Is het college op de hoogte van dit artikel?
  2. Had het college al eerder kennis genomen van mogelijke misstanden, qua overlast van jeugd, in de bibliotheek? Zo ja wat wist u?
  3. Heeft het college al eerder kennis genomen van een mogelijke angstcultuur onder het personeel? Zo ja wat wist u?
  4. Kan en/of gaat het college stappen ondernemen omtrent de overlast gevende jeugd in de bibliotheek? Zo ja welke?
  5. In het artikel wordt gesproken over het inschakelen van handhavers als oplossing, is dit inderdaad een logische stap?
  6. Kan en/of gaat het college onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een angstcultuur onder het personeel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

Marc Wilson

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders