ART 38 RVO GEDRAG VAN DE JEUGD IN ONZE BIBLIOTHEEK

Geacht College,

De fractie van leefbaar Capelle is geschrokken van het artikel in de telegraaf over het gedrag van de jeugd in onze bibliotheek. Medewerkers geven in dit stuk aan dat ze zich niet prettig voelen in hun werkomgeving door jeugd die de bieb terroriseert, en geven het signaal af dat De Capellenaren die de bibliotheek bezoeken daar ook last van hebben.

Het is verontrustend dat de directie van de bibliotheek aangeeft deze signalen niet te herkennen of in ieder geval nuanceert. Wij van Leefbaar Capelle maken ons daar zorgen over. Volgens onze fractie moet de bibliotheek een veilige omgeving zijn voor medewerkers maar zeker ook voor Capellenaren. Kinderen moeten er zelfstandig naar toe kunnen gaan. Overlast gevende jeugd en een mogelijke angstcultuur onder het personeel van de bibliotheek moeten we uiterst serieus nemen.

Indien nodig moet daar nadere actie op worden ondernomen. Desnoods door het inschakelen van de politie.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Is het college op de hoogte van dit artikel?
  2. Had het college al eerder kennis genomen van mogelijke misstanden, qua overlast van jeugd, in de bibliotheek? Zo ja wat wist u?
  3. Heeft het college al eerder kennis genomen van een mogelijke angstcultuur onder het personeel? Zo ja wat wist u?
  4. Kan en/of gaat het college stappen ondernemen omtrent de overlast gevende jeugd in de bibliotheek? Zo ja welke?
  5. In het artikel wordt gesproken over het inschakelen van handhavers als oplossing, is dit inderdaad een logische stap?
  6. Kan en/of gaat het college onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een angstcultuur onder het personeel?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

Marc Wilson

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.