BEANTWOORDING VRAGEN EX ARTIKEL 38 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE INZAKE KNALSENSOREN

Geachte heer Van Bart,

In antwoord op uw vraag ex artikel 38 van het Reglement van Orde over het inzetten van knalsensoren in de strijd tegen vuurwerkoverlast delen wij u het volgende mee.

Vraag

Is …………………..

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.