Burgerleden Leefbaar benoemd.

7 juni 2022 zijn de burgerraadsleden benoemd.

Voor Leefbaar Capelle zijn dit Lydia Witvliet en Willem Vervat.

Welkom in deze nieuwe functie in de fractie en veel succes