CAPELLE HERBEREKENT BEGROTING VANWEGE MEEVALLERS.

Pijnlijke bezuinigingen schrappen en investeren in de stad

Capelle aan den IJssel heeft grote financiële meevallers in de komende jaren. Het college wil daarom de meest pijnlijke bezuinigingen terugdraaien, in de stad investeren en gemeentelijke reserves verder verstevigen. In de Najaarsnota wordt geld beschikbaar gesteld waarmee het college de stad met name sociaal wil versterken.

Investeren en minder bezuinigen

“We kunnen nu meer investeren in de stad en in de mensen,” stelt wethouder Keuzenkamp (financiën). “Want in de Capelse samenleving, achter de Capelse voordeuren, is op veel plaatsen de crisis voelbaar. We stellen de gemeenteraad daarom voor geld uit te trekken voor werkgelegenheid, schuldenproblematiek, armoedebestrijding en de aanpak van kwetsbare buurten. Tegelijk willen we investeren in het stadshart, de aantrekkelijkheid van de IJsseloevers en de verkeersveiligheid. We draaien de bezuinigingen terug op onder andere de Brede School Netwerken, op sport, op subsidies, Buurten met Uitzicht en op de Buurtmoeders. Tot opluchting van iedereen, mag ik wel zeggen.”

Verstevigen financiële positie

Het college stelt ook voor om reserves op te bouwen waarmee tegenvallers kunnen worden opgevangen bij de taken die de gemeente moet gaan overnemen van het rijk, de drie decentralisaties. “Er komt nogal wat op ons af en zo zorgen we voor buffers waarmee we eventuele knelpunten op kunnen lossen,” legt Keuzenkamp uit.

Financiële voordelen dankzij het actieve bijstandsbeleid

Keuzenkamp: “Verder blijven we intensief doorgaan met het actieve bijstandsbeleid om de goede resultaten die we hier boeken vast te houden. Dit voordeel is immers grotendeels te danken aan dit beleid. We blijven ver onder het gemiddelde met het aantal mensen dat in de bijstand zit en dat is goed nieuws voor Capelle en voor onze begroting.”

Structureel voordeel

In september presenteerde het college een sluitende Begroting 2014-2017, waarin stevige bezuinigen, tot bijna 7 miljoen euro structureel in 2017, zijn opgenomen. Kort daarna kwam een aantal financiële structurele voordelen in beeld. Het gaat om voordelen bij de Wet Werk en Bijstand – door het relatief lage aantal bijstandsgerechtigden – en bij de cijfers van het sociale werkvoorzieningschap Promen. Bovendien rekende Capelle erop dat er meer gekort zou worden op de Algemene Uitkering van het rijk dan nu blijkt.

Aanpassingen.

De raad stelde deze Begroting 2014-2017 op 11 november vast om deze op tijd (15 november) bij de provincie in te kunnen dienen in de wetenschap dat er nieuwe cijfers aankomen. Tegelijkertijd kreeg het college de gelegenheid de voordelen te verwerken en de begroting aan te passen in de Najaarsnota. Een raadsbrede commissie bespreekt de Najaarsnota op donderdag 21 november. De Algemene Beschouwingen en de behandeling van de Najaarsnota in de raad vinden in december plaats.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.