CAPELLE STERKER DOOR DE CRISIS

Juist nu het voor iedereen lastiger wordt om rond te komen met minder en vele gemeenten de oplossing zoeken in meer belastingen en minder voorzieningen blijft Capelle op haar koers. Zo dalen de lasten en behouden we voor de komende jaren wel het gratis openbaar vervoer voor onze 65-plussers en weten we zelfs extra geld te vinden voor het eropaf-team.
Sinds 2002, toen Leefbaar Capelle voor het eerst deel uit ging maken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, zijn de lokale lasten gelijk gebleven of zelfs verlaagd. Alleen met de inflatiecorrectie kan Leefbaar Capelle instemmen. Daar waar andere gemeenten zonder pardon de lasten voor hun inwoners wisten op te schroeven om hun begrotingen sluitend te krijgen, maakt Capelle andere keuzes. Juist onze kwetsbare Capellenaren kunnen nu meer dan ooit een steun in de rug gebruiken. Zo zorgt het gratis OV-65+ ervoor dat onze Capelse ouderen een lagere drempel hebben om de deur uit te gaan voor een bezoek aan familie of vrienden of gewoon naar het winkelcentrum.

Natuurlijk kent deze crisis ook nare kanten, vele gezinnen hebben het lastig omdat er inkomen wegvalt, dit is al erg genoeg en kan tevens leiden tot andere problemen. Daarvoor investeert Capelle nu in het eropaf-team om de komende jaren gericht hulp te kunnen bieden aan die Capellenaren die het nodig hebben. Vroeg signaleren en aanpakken kan erger voorkomen, daar zetten we nu op in.

“Tegelijkertijd brengen we de woonlasten voor de inwoners van Capelle omlaag en zien we ook kans te investeren in de stad”, vertelt wethouder Keuzenkamp (financiën) (bron krant Dichtbij, van 1 oktober 2013)
“Als de raad instemt met deze begroting, realiseren we in deze collegeperiode een verlaging van de lokale lasten van in totaal twaalf procent. Tegelijkertijd sluiten we deze collegeperiode af met een robuuste en solide begroting voor de komende jaren”, aldus Keuzenkamp. (bron idem)
Waarom lukt het Capelle wel om de crisis aan te pakken?

Door gedegen financieel beleid, dat we samen met onze coalitiepartners VVD, SGP, ChristenUnie en CDA voorstaan. Juist nu geven we geld uit in de crisis om de effecten ervan te verminderen, dat is verstandig investeren in Capelle. We behouden wat goed is (gratis OV65+ bijvoorbeeld) gaan minder betalen (verlaging rioolheffing) en pakken de crisis aan (het eropaf-team). De ingeslagen weg zetten we ook de komende begrotingbehandeling in de Raad voort.

Ook de volgende periode!

Leefbaar Capelle blijft beloven dat de lokale lasten de volgende collegeperiode niet zullen stijgen. “Niet zolang wij deel uit maken van de coalitie”, aldus Jean-Paul Meuldijk. “Voor ons is dat een belofte waar Capelle ons aan kan houden, altijd!” Daarnaast blijven we investeren in een veilig en sociaal Capelle.

“Wat we beloven, doen we ook, dat bent u van Leefbaar Capelle gewend”

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.