CAPELSE WOONLASTEN BLIJVEN LAAG

Het college van Capelle aan den IJssel houdt ook in 2015 de woonlasten per huishouden laag. Capelse wethouder Jean Paul Meuldijk: “Na jaren waarin het ons is gelukt om de woonlasten te laten dalen, houden we dit jaar de woonlasten nu gelijk, op een kleine inflatiecorrectie na.”

Inflatiecorrectie
In 2015 voert het college de voorgenomen kostenstijging van tien euro per huishouden voor de rioolheffing voor het derde jaar achtereen niet door. Bovendien verlaagt het college het totale, gemiddelde tarief met zeven euro per huishouden. De jaarlijkse inflatiecorrectie zou voor 2015 neerkomen op een toename van 1,75%. “Door de genomen maatregelen weten we die nu te houden op 0,7%”, vertelt wethouder Meuldijk

Belastingverordeningen
Deze ontwikkelingen staan in de belastingverordeningen die het college voorlegt aan de gemeenteraad en waar de raad in december een besluit over neemt. In de verordeningen zijn de tarieven opgenomen van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook alle legestarieven zijn voor 2015 hierin vastgelegd. In verband met de verwachte inflatie worden de meeste gemeentelijke tarieven die kostendekkend moeten zijn en blijven met 1,75% trendmatig verhoogd. De tarieven die onder woonlasten vallen worden dus gecompenseerd doordat een geplande jaarlijkse verhoging van tien euro op de rioolheffing niet wordt doorgevoerd en daarnaast het totale gemiddelde tarief wordt verlaagd.

Automatisch betalen
Om het inwoners gemakkelijk te maken en tegelijkertijd de kosten laag te houden, stimuleert de gemeente zoveel mogelijk automatisch en gespreid te betalen. Wie automatisch en gespreid over tien termijnen wil betalen kan dit regelen door de machtigingskaart bij de aanslag in te vullen en terug te sturen. Ook kan de machtiging via internet afgegeven worden.
Overigens kunnen inwoners zich tot 15 januari via de gemeentelijke website aanmelden om helemaal digitaal via Finbox te betalen. De aanslag komt dan ook digitaal binnen en deelnemers hebben de keuze om het bedrag in een keer of in tien termijnen te betalen.

Lage woonlasten
Het college wil de woonlasten zo laag mogelijk houden. Dit lukt, ondanks de recessie, al enkele jaren op rij, waardoor Capelle ook snel stijgt op de lijst van gemeenten met de laagste woonlasten. Wonen in Capelle is al enkele jaren het voordeligste van alle omliggende gemeenten.

Noot voor de redactie
Met vragen kunt u contact opnemen met Thomas Heesters, woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel. Telefoon: 010 284 82 28 / mobiel: 06 22 39 84 87 / email:t.heesters@capelleaandenijssel.nl.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders