CITY MARKETING OF SPORTIEF CAPELLE?

Tijdens de raadsvergadering van 10 december jl. stelde Marc Wilson het PvdA-voorstel omtrent subsidie ten behoeve van het Pinkstertoernooi van CVV Zwervers aan de orde. Deze subsidie zou volgens de PvdA jaarlijks moeten worden verstrekt onder de noemer ‘City Marketing’. Leefbaar Capelle heeft hier moeite mee.

,,Leefbaar Capelle draagt het Pinkstertoernooi al sinds lange tijd een warm hart toe. We hebben dit jaar zelfs nog een kleine financiële bijdrage gegeven. Deze motie van de PvdA vraagt nu om een jaarlijkse subsidie van € 2500,00 onder de noemer ‘City Marketing’. We hebben hier moeite mee, aangezien we nog niet eens weten wat er allemaal onder City Marketing kan en mag vallen,’’ stelt Wilson.

Bovendien zou hier een precedentwerking van uit kunnen gaan en daarom zou het gevraagde bedrag niet uit de pot City Marketing moeten komen. ,,Er zijn namelijk nog meer verenigingen die dan aanspraak kunnen maken op gelden uit deze pot. Denk daarbij aan honk- en softbalvereniging Euro Stars, Tennisvereniging Oosterpark Capelle, voetbalvereniging SVS en Scouting Capelle. Er zijn in Capelle nog wel meer verenigingen die jaarlijks terugkerende evenementen organiseren waar grote groepen mensen van buiten de stad op af komen.’’

Leefbaar Capelle ziet liever dat het bedrag van € 2500,00 eenmalig vanuit de pot ‘Onvoorzien’ wordt bekostigd. In deze pot zit nog € 44.000,00. Verder vraagt Wilson aan de wethouder of aanvragen van deze aard in het vervolg via Sportief Capelle kunnen worden gedaan. Leefbaar Capelle hoopt dat hierdoor kaders zullen worden aangegeven, zodat sportverenigingen voortaan precies weten wanneer kan worden aangeklopt voor een financiële bijdrage.

Daarom werd tijdens de raadsvergadering door Wilson een gewijzigde motie ingediend. De motie van Leefbaar Capelle werd aangenomen met 23 stemmen vóór en 9 stemmen tegen.

Hieronder de tekst van deze gewijzigde motie:

Motie Pinkstertoernooi

De raad van de gemeente van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 10 december.
Overwegende dat:

• het Pinkstertoernooi van CVV Zwervers een hoogwaardig internationaal voetbaltoernooi is voor jonge talenten;
• befaamde voetbalclubs uit België, Engeland, Duitsland en onze eigen Eredivisie hun jonge talenten graag laten deelnemen aan dit toernooi;
• dit internationaal voetbaltoernooi inmiddels een begrip is geworden, ook in het buitenland;
• met dit toernooi Capelle internationaal op de kaart wordt gezet;
• Capelle met dit toernooi een uitgesproken kans heeft om aan te haken bij het netwerk van de deelnemende clubs;
• het internationaal Pinkstertoernooi zich in de toekomst misschien wel bij uitstek leent voor City Marketing.

Constaterende dat:

• de kaders omtrent het beleid omtrent City Marketing wat hieronder kan en mag vallen nog niet duidelijk zijn;
• in de post onvoorzien nog 44.000euro zit.

Verzoekt het college:

• Eerst te komen met kaders wat nu precies wel en niet valt onder City Marketing voordat we daar überhaupt structureel subsidies uit gaan verstrekken;

• het Pinkstertoernooi van CVV Zwervers eenmalig voor 2013 een bedrag van € 2500,00 beschikbaar te stellen vanuit de post ‘Onvoorzien’.

• te kijken of dit soort structurele aanvragen voortaan via Sportief Capelle kunnen lopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.