COALITIEAKKOORD: DENKEN, DURVEN EN DOEN VOOR CAPELLE

De coalitiepartijen van Capelle aan den IJssel hebben hun akkoord de titel ‘VOOR CAPELLE, Denken Durven Doen’ gegeven. Met het akkoord geven Leefbaar Capelle, D66 en de VVD aan hoe zij de komende vier jaar samen met de inwoners “een nieuwe stap vooruit willen zetten naar een nog  levendiger, veiliger, zorgzamer en socialer Capelle.”

Samenwerking
Dit wil het college doen via de weg van denken, durven en doen, zo vertellen de coalitiegenoten in de aanbiedingsbrief bij het coalitieakkoord, gericht aan de inwoners van Capelle aan den IJssel. De coalitiegenoten willen het gesprek met de stad aangaan via wijkbezoeken, via de wijkwethouders, de werklunches in de buurt en via het burgerpanel. “Voordat we starten hebben we al de samenwerking gezocht met de hele gemeenteraad”, vertelt Ans Hartnagel. “ Afgelopen zaterdag hebben we gezamenlijk met alle partijen gesproken over ons plan. Voor sommige onderwerpen, zoals ouderen en wijkgericht werken, gaan we met de raadsleden werkgroepen vormen  om ideeën verder uit te werken.”

Levendiger
Het coalitieplan beschrijft dat de stad levendiger moet worden door de aanpak van het Stadscentrum en het Stadsplein, meer horeca en het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven. De partijen willen Capelle veiliger maken met een derde stadsmarinier en extra buitengewoon opsporingsambtenaren (handhavers), meer cameratoezicht en de aanpak van verkeershufters.

Sociale balans
De coalitiepartners willen een zorgzamere stad door het organiseren van maatwerk bij de uitvoering van nieuwe taken zoals de jeugdzorg, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de ondersteuning van vrijwilligers, respijtzorgers en mantelzorgers. Ook willen ze de sociale kracht van Capelle versterken door de sociale balans in buurten te herstellen, het voorkomen van woningontruimingen en het realiseren van Integrale Kind centra.
Oproep
De aanbiedingsbrief bevat een oproep aan de inwoners hun bijdrage te leveren om de stad vooruit te helpen: “Die stap vooruit vereist ook uw inzet. Als burger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als ondernemer, als professional. Uw eigen kracht en verantwoordelijkheid staan voor ons centraal”. De forse bezuinigingen van het Rijk op de taken die naar de gemeenten gaan zullen ook in Capelle gevoeld gaan worden, stellen de partijen. Daarom zullen er andere keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om de ondersteuning door de gemeente. “Maar het betekent ook dat wij nog meer ruimte willen geven aan Capellenaren om hun eigen oplossingen te kiezen. En aan ondernemers om te ondernemen en te concurreren door bijvoorbeeld een ruimere zondagsopenstelling mogelijk te maken,” aldus de partijen.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.