COALITIEAKKOORD: DENKEN, DURVEN EN DOEN VOOR CAPELLE

De coalitiepartijen van Capelle aan den IJssel hebben hun akkoord de titel ‘VOOR CAPELLE, Denken Durven Doen’ gegeven. Met het akkoord geven Leefbaar Capelle, D66 en de VVD aan hoe zij de komende vier jaar samen met de inwoners “een nieuwe stap vooruit willen zetten naar een nog  levendiger, veiliger, zorgzamer en socialer Capelle.”

Samenwerking
Dit wil het college doen via de weg van denken, durven en doen, zo vertellen de coalitiegenoten in de aanbiedingsbrief bij het coalitieakkoord, gericht aan de inwoners van Capelle aan den IJssel. De coalitiegenoten willen het gesprek met de stad aangaan via wijkbezoeken, via de wijkwethouders, de werklunches in de buurt en via het burgerpanel. “Voordat we starten hebben we al de samenwerking gezocht met de hele gemeenteraad”, vertelt Ans Hartnagel. “ Afgelopen zaterdag hebben we gezamenlijk met alle partijen gesproken over ons plan. Voor sommige onderwerpen, zoals ouderen en wijkgericht werken, gaan we met de raadsleden werkgroepen vormen  om ideeën verder uit te werken.”

Levendiger
Het coalitieplan beschrijft dat de stad levendiger moet worden door de aanpak van het Stadscentrum en het Stadsplein, meer horeca en het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven. De partijen willen Capelle veiliger maken met een derde stadsmarinier en extra buitengewoon opsporingsambtenaren (handhavers), meer cameratoezicht en de aanpak van verkeershufters.

Sociale balans
De coalitiepartners willen een zorgzamere stad door het organiseren van maatwerk bij de uitvoering van nieuwe taken zoals de jeugdzorg, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de ondersteuning van vrijwilligers, respijtzorgers en mantelzorgers. Ook willen ze de sociale kracht van Capelle versterken door de sociale balans in buurten te herstellen, het voorkomen van woningontruimingen en het realiseren van Integrale Kind centra.
Oproep
De aanbiedingsbrief bevat een oproep aan de inwoners hun bijdrage te leveren om de stad vooruit te helpen: “Die stap vooruit vereist ook uw inzet. Als burger, als vrijwilliger, als lid van een vereniging, als ondernemer, als professional. Uw eigen kracht en verantwoordelijkheid staan voor ons centraal”. De forse bezuinigingen van het Rijk op de taken die naar de gemeenten gaan zullen ook in Capelle gevoeld gaan worden, stellen de partijen. Daarom zullen er andere keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om de ondersteuning door de gemeente. “Maar het betekent ook dat wij nog meer ruimte willen geven aan Capellenaren om hun eigen oplossingen te kiezen. En aan ondernemers om te ondernemen en te concurreren door bijvoorbeeld een ruimere zondagsopenstelling mogelijk te maken,” aldus de partijen.

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.