College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer. (Lees hier de vragen)

Vanuit de buurt kwamen signalen over gevaarlijke situaties op dit fietspad waar door de aanwezigheid van voetgangers de snelheidsverschillen erg groot werden. De huidige situatie zou vroeg of laat tot ongelukken leiden. Politie en handhaving hebben op deze plek dan ook meermaals boetes uitgeschreven, maar helaas heeft dit nog niet het beoogde effect gehad. Daarom besloot de Leefbaar Capelle-fractie om schriftelijke vragen op te stellen. Belangrijkste vraag: is het mogelijk om op deze plek een nieuw (on)verhard voetpad aan te leggen?.

Deze week kwam er reactie vanuit het college van B&W. Het college gaat kijken naar de mogelijkheid om een houtsnipperpad aan te leggen langs het fietspad. Zo kunnen voetgangers op een veilige manier de korte route gebruiken zonder andere weggebruikers te hinderen. Wanneer de Boom Effect Analyse (onderzoek naar gevolgen voor de bomen langs de weg) is afgerond wordt een voorstel gedaan aan de gemeenteraad. Wij houden het in de gaten en u op de hoogte.

Eind februari was Leefbaar Capelle-raadslid Alain Molengraaf te gast bij Radio Capelle om de vragen toe te lichten. Beluister dit fragment terug: