COLLEGE WIJST SUBSIDIE AAN DE ZONNEBLOEM AF.

Geacht college,

De afgelopen periode heeft Leefbaar Capelle van Stichting de Zonnebloem  vragen gekregen over het feit dat  afdelingen van landelijke stichtingen/verenigingen niet door de gemeente Capelle aan den IJssel aangemerkt worden als zijnde een in Capelle gevestigde vrijwilligers organisatie, niet als zodanig staat geregistreerd en daardoor niet in aanmerking komen voor vrijwilligersvergoeding.  Als Leefbaar Capelle begrijpen wij niets van deze procedure temeer omdat de vrijwilligers van de Zonnebloem Capellenaren zijn die een groot aantal Capelse ouderen, zieken en mensen met een handicap op verschillende manieren bijstaan.

De vrijwilligers zijn zeer actief bij deze afdeling(en). Ze bezoeken gasten aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie.

Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven zoals gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, et cetera.  Ook organiseren ze diverse uitstapjes en activiteiten. Zo wordt ook bereikt dat ouderen niet in een isolement situatie komen.

Inmiddels heeft het hoofdkantoor van De Zonnebloem bij brief aan u duidelijk gemaakt dat de Zonnebloem een nationale vereniging is en daarmee ook één juridische entiteit vormt. Hoewel ze uit 1.315 afdelingen bestaan, beschikt de Zonnebloem daarom over slechts één Kamer van Koophandel inschrijving. Voor deze vorm is gekozen vanwege financiële en organisatorische voordelen. De doelstelling is echter om op lokaal niveau van betekenis te zijn voor mensen die een mobiliteitsbeperking hebben. Dus in al de 1.315 afdelingen, in elke stad en in elke wijk in Nederland, zijn Zonnebloemvrijwilligers actief om bezoekjes te brengen aan en activiteiten te organiseren voor mensen met een fysieke beperking. Met vrijwilligers uit die wijk of stad. Voor deelnemers uit die wijk of stad.

Het bevreemd Leefbaar Capelle dan ook dat de afdeling(en) in Capelle door u niet wordt aangemerkt als rechtspersoon gevestigd in onze gemeente.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Ik wil graag een gedetailleerde uitleg waarom u inmiddels de subsidie aanvraag heeft afgewezen?
  2. Heeft u inmiddels contact gezocht met het hoofdkantoor van De Zonnebloem om te kunnen vaststellen dat het hier inderdaad gaat om één juridische entiteit?
  3. Alles overziende bent u het eens met leefbaar Capelle dat u uw beslissing moet heroverwegen?
  4. Zo ja, bent u dan met Leefbaar Capelle eens dat de subsidie aan de afdeling(en) dient te worden toegekend.

Wij verzoeken u over bovenstaand een terugkoppeling te geven aan de raad.

Met vriendelijk groet,

namens de fractie,

A.C. Lange

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.