COLLEGE WIJST SUBSIDIE AAN DE ZONNEBLOEM AF.

Geacht college,

De afgelopen periode heeft Leefbaar Capelle van Stichting de Zonnebloem  vragen gekregen over het feit dat  afdelingen van landelijke stichtingen/verenigingen niet door de gemeente Capelle aan den IJssel aangemerkt worden als zijnde een in Capelle gevestigde vrijwilligers organisatie, niet als zodanig staat geregistreerd en daardoor niet in aanmerking komen voor vrijwilligersvergoeding.  Als Leefbaar Capelle begrijpen wij niets van deze procedure temeer omdat de vrijwilligers van de Zonnebloem Capellenaren zijn die een groot aantal Capelse ouderen, zieken en mensen met een handicap op verschillende manieren bijstaan.

De vrijwilligers zijn zeer actief bij deze afdeling(en). Ze bezoeken gasten aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie.

Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven zoals gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, et cetera.  Ook organiseren ze diverse uitstapjes en activiteiten. Zo wordt ook bereikt dat ouderen niet in een isolement situatie komen.

Inmiddels heeft het hoofdkantoor van De Zonnebloem bij brief aan u duidelijk gemaakt dat de Zonnebloem een nationale vereniging is en daarmee ook één juridische entiteit vormt. Hoewel ze uit 1.315 afdelingen bestaan, beschikt de Zonnebloem daarom over slechts één Kamer van Koophandel inschrijving. Voor deze vorm is gekozen vanwege financiële en organisatorische voordelen. De doelstelling is echter om op lokaal niveau van betekenis te zijn voor mensen die een mobiliteitsbeperking hebben. Dus in al de 1.315 afdelingen, in elke stad en in elke wijk in Nederland, zijn Zonnebloemvrijwilligers actief om bezoekjes te brengen aan en activiteiten te organiseren voor mensen met een fysieke beperking. Met vrijwilligers uit die wijk of stad. Voor deelnemers uit die wijk of stad.

Het bevreemd Leefbaar Capelle dan ook dat de afdeling(en) in Capelle door u niet wordt aangemerkt als rechtspersoon gevestigd in onze gemeente.

Een spoedige schriftelijke beantwoording zie ik gaarne tegemoet.

  1. Ik wil graag een gedetailleerde uitleg waarom u inmiddels de subsidie aanvraag heeft afgewezen?
  2. Heeft u inmiddels contact gezocht met het hoofdkantoor van De Zonnebloem om te kunnen vaststellen dat het hier inderdaad gaat om één juridische entiteit?
  3. Alles overziende bent u het eens met leefbaar Capelle dat u uw beslissing moet heroverwegen?
  4. Zo ja, bent u dan met Leefbaar Capelle eens dat de subsidie aan de afdeling(en) dient te worden toegekend.

Wij verzoeken u over bovenstaand een terugkoppeling te geven aan de raad.

Met vriendelijk groet,

namens de fractie,

A.C. Lange

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.