DE JEUGD EN MESSEN.

De laatste tijd is er veel media-aandacht over het dragen en gebruiken van messen door soms zeer jeugdige personen. In ons omliggende gemeenten zijn steekpartijen geweest en dit heeft geleid tot een roep om maatregelen.

Ook Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. In onze gemeente is nog geen ernstig incident geweest met gebruik van messen door jongeren, maar het komt wel dichtbij.

Wij doen een oproep aan de ouders in Capelle om dit onderwerp te bespreken met hun kinderen. Hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij ouders. Het is denkbaar dat hun kinderen, wellicht beïnvloed door hun omgeving, ook messen dragen zonder dat de ouders daar een vermoeden van hebben.

Als Leefbaar Capelle hebben wij al jarenlang een wethouder veiligheid in het gemeentebestuur en wij doen het maximale om incidenten te voorkomen. Als een van de weinige gemeenten in Rotterdam Rijnmond is in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal bepalingen opgenomen die het de burgemeester en politie mogelijk maken al op te treden bij vermoedens van wapenbezit zoals messen.

De burgemeester kan zogenaamde veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren door de politie mogelijk is, in onze APV is een verbod op het dragen van messen opgenomen en de burgemeester kan zelfs tijdelijk cameratoezicht toepassen. Ook met scholen zijn afspraken gemaakt over controles in de kluisjes in de schoolgebouwen op wapens.

We doen met andere woorden ons best om ernstige incidenten met wapens te voorkomen, echter het begint met het voorkomen dat jongeren wapens bij zich dragen.

Het is goed om te constateren dat scholen hier veel aandacht voor hebben en dat de media-aandacht hopelijk ook ouders stimuleert om met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.