DE JEUGD EN MESSEN.

De laatste tijd is er veel media-aandacht over het dragen en gebruiken van messen door soms zeer jeugdige personen. In ons omliggende gemeenten zijn steekpartijen geweest en dit heeft geleid tot een roep om maatregelen.

Ook Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. In onze gemeente is nog geen ernstig incident geweest met gebruik van messen door jongeren, maar het komt wel dichtbij.

Wij doen een oproep aan de ouders in Capelle om dit onderwerp te bespreken met hun kinderen. Hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij ouders. Het is denkbaar dat hun kinderen, wellicht beïnvloed door hun omgeving, ook messen dragen zonder dat de ouders daar een vermoeden van hebben.

Als Leefbaar Capelle hebben wij al jarenlang een wethouder veiligheid in het gemeentebestuur en wij doen het maximale om incidenten te voorkomen. Als een van de weinige gemeenten in Rotterdam Rijnmond is in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal bepalingen opgenomen die het de burgemeester en politie mogelijk maken al op te treden bij vermoedens van wapenbezit zoals messen.

De burgemeester kan zogenaamde veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren door de politie mogelijk is, in onze APV is een verbod op het dragen van messen opgenomen en de burgemeester kan zelfs tijdelijk cameratoezicht toepassen. Ook met scholen zijn afspraken gemaakt over controles in de kluisjes in de schoolgebouwen op wapens.

We doen met andere woorden ons best om ernstige incidenten met wapens te voorkomen, echter het begint met het voorkomen dat jongeren wapens bij zich dragen.

Het is goed om te constateren dat scholen hier veel aandacht voor hebben en dat de media-aandacht hopelijk ook ouders stimuleert om met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.