DE JEUGD EN MESSEN.

De laatste tijd is er veel media-aandacht over het dragen en gebruiken van messen door soms zeer jeugdige personen. In ons omliggende gemeenten zijn steekpartijen geweest en dit heeft geleid tot een roep om maatregelen.

Ook Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. In onze gemeente is nog geen ernstig incident geweest met gebruik van messen door jongeren, maar het komt wel dichtbij.

Wij doen een oproep aan de ouders in Capelle om dit onderwerp te bespreken met hun kinderen. Hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij ouders. Het is denkbaar dat hun kinderen, wellicht beïnvloed door hun omgeving, ook messen dragen zonder dat de ouders daar een vermoeden van hebben.

Als Leefbaar Capelle hebben wij al jarenlang een wethouder veiligheid in het gemeentebestuur en wij doen het maximale om incidenten te voorkomen. Als een van de weinige gemeenten in Rotterdam Rijnmond is in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal bepalingen opgenomen die het de burgemeester en politie mogelijk maken al op te treden bij vermoedens van wapenbezit zoals messen.

De burgemeester kan zogenaamde veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren door de politie mogelijk is, in onze APV is een verbod op het dragen van messen opgenomen en de burgemeester kan zelfs tijdelijk cameratoezicht toepassen. Ook met scholen zijn afspraken gemaakt over controles in de kluisjes in de schoolgebouwen op wapens.

We doen met andere woorden ons best om ernstige incidenten met wapens te voorkomen, echter het begint met het voorkomen dat jongeren wapens bij zich dragen.

Het is goed om te constateren dat scholen hier veel aandacht voor hebben en dat de media-aandacht hopelijk ook ouders stimuleert om met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan.

Nieuws

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.