DE JEUGD EN MESSEN.

De laatste tijd is er veel media-aandacht over het dragen en gebruiken van messen door soms zeer jeugdige personen. In ons omliggende gemeenten zijn steekpartijen geweest en dit heeft geleid tot een roep om maatregelen.

Ook Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. In onze gemeente is nog geen ernstig incident geweest met gebruik van messen door jongeren, maar het komt wel dichtbij.

Wij doen een oproep aan de ouders in Capelle om dit onderwerp te bespreken met hun kinderen. Hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij ouders. Het is denkbaar dat hun kinderen, wellicht beïnvloed door hun omgeving, ook messen dragen zonder dat de ouders daar een vermoeden van hebben.

Als Leefbaar Capelle hebben wij al jarenlang een wethouder veiligheid in het gemeentebestuur en wij doen het maximale om incidenten te voorkomen. Als een van de weinige gemeenten in Rotterdam Rijnmond is in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal bepalingen opgenomen die het de burgemeester en politie mogelijk maken al op te treden bij vermoedens van wapenbezit zoals messen.

De burgemeester kan zogenaamde veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren door de politie mogelijk is, in onze APV is een verbod op het dragen van messen opgenomen en de burgemeester kan zelfs tijdelijk cameratoezicht toepassen. Ook met scholen zijn afspraken gemaakt over controles in de kluisjes in de schoolgebouwen op wapens.

We doen met andere woorden ons best om ernstige incidenten met wapens te voorkomen, echter het begint met het voorkomen dat jongeren wapens bij zich dragen.

Het is goed om te constateren dat scholen hier veel aandacht voor hebben en dat de media-aandacht hopelijk ook ouders stimuleert om met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan.

Nieuws

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

De deur op een kier voor huisvesting van vluchtelingen?

28-1-2022 "In een eerste reactie vandaag stelt Leefbaar Capelle fractievoorzitter Cor Schaatsbergen tegenover Radio Capelle: "Het betoog zal in principe niet gewijzigd zijn ten opzichte van dat op 8 november 2021. Als fractie willen we echter wel zorgvuldig de vraag van het college bestuderen." Dat 'de deur op een kier' staat zoals het AD vandaag meldt, is volgens Schaatsbergen een toevoeging die voor rekening van het AD komt. "

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.