DE JEUGD EN MESSEN.

De laatste tijd is er veel media-aandacht over het dragen en gebruiken van messen door soms zeer jeugdige personen. In ons omliggende gemeenten zijn steekpartijen geweest en dit heeft geleid tot een roep om maatregelen.

Ook Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. In onze gemeente is nog geen ernstig incident geweest met gebruik van messen door jongeren, maar het komt wel dichtbij.

Wij doen een oproep aan de ouders in Capelle om dit onderwerp te bespreken met hun kinderen. Hier ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij ouders. Het is denkbaar dat hun kinderen, wellicht beïnvloed door hun omgeving, ook messen dragen zonder dat de ouders daar een vermoeden van hebben.

Als Leefbaar Capelle hebben wij al jarenlang een wethouder veiligheid in het gemeentebestuur en wij doen het maximale om incidenten te voorkomen. Als een van de weinige gemeenten in Rotterdam Rijnmond is in onze APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een aantal bepalingen opgenomen die het de burgemeester en politie mogelijk maken al op te treden bij vermoedens van wapenbezit zoals messen.

De burgemeester kan zogenaamde veiligheidsrisicogebieden aanwijzen waar preventief fouilleren door de politie mogelijk is, in onze APV is een verbod op het dragen van messen opgenomen en de burgemeester kan zelfs tijdelijk cameratoezicht toepassen. Ook met scholen zijn afspraken gemaakt over controles in de kluisjes in de schoolgebouwen op wapens.

We doen met andere woorden ons best om ernstige incidenten met wapens te voorkomen, echter het begint met het voorkomen dat jongeren wapens bij zich dragen.

Het is goed om te constateren dat scholen hier veel aandacht voor hebben en dat de media-aandacht hopelijk ook ouders stimuleert om met hun kinderen hierover het gesprek aan te gaan.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders