DE WEEK VAN LEEFBAAR

Fractievoorzitter Cor Schaatsbergen

Als fractievoorzitter mag ik best trots zijn op het team van de fractie van Leefbaar Capelle. Een team van 13 leden die zich allen binnen de gemeente hebben gespecialiseerd in de diverse commissies die er zijn. Tevens een aantal betrokken leden die ons met raad en daad terzijde staan. Dat maakt het leven van de fractievoorzitter toch een stuk makkelijker. Ik kan vertrouwen dat de diverse teams de zaken die spelen oppakken en daarover aan de fractie, maar ook aan mij terugkoppelen, zodat ik als fractievoorzitter globaal overal van op de hoogte ben. Dit maakt dat ik mij bezig kan houden met alle zaken die ook als fractievoorzitter op je pad komen. Zo zijn er verschillende overleggen waar je als bij aanwezig moet zijn. Onder meer het presidium als voorbereiding op de raadsvergadering. We gaan nu richting de raad van 14 december. Hier staat de Najaarsnota 2020 op de agenda. Dit is kort gezegd een weergave van verschuivingen binnen de begroting. Het is geen beleidsmatig stuk. Anders dan de begroting die in de afgelopen raadsvergadering aan bod was. Na deze vergadering begint het kerstreces voor de raad. Een korte periode van uitrusten en zoveel mogelijk in familiekring samen zijn. Opladen voor het nieuwe jaar.

Als fractievoorzitter wens ik alle Capellenaren namens Leefbaar Capelle goede dagen ondanks alle beperkingen die de huidige tijd met zich mee brengt. En als een trotse voorzitter sta ik samen met  het fantastische team van Leefbaar Capelle in het komende jaar weer voor u klaar.

Commissie SLE

Op dinsdag 8 december hebben de fractieleden van LC in de Commissie Samenleving en Economie (SLE) deelgenomen aan de Consultatieronde Sociaal Domein. De commissie SLE had aangegeven in gesprek te willen gaan met Capelse maatschappelijke partners op het gebied van drie thema’s:

  • Ouderen langer thuis
  • Kwetsbare jongvolwassenen
  • Gezondheidsachterstanden

Aan deze consultatieronde namen diverse Capelse maatschappelijke partners deel zoals Stichting Welzijn Capelle, Sportief Capelle, Huisartsen, Fysiotherapeuten, De Jonge Krijger, het CJG en de Capelse Jongerenraad.

Vanuit de maatschappelijke partners kwam er veel input voor het maken van nieuwe beleidskaders voor Capelle. Bijvoorbeeld om nauwer samen te gaan werken met huisartsen en professionals die bij de Capellenaar achter de voordeur komen, onder andere voor huishoudelijke hulp e.d.. Met deze input gaan de beleidsmedewerkers van de gemeente aan de slag met de nieuwe beleidskaders.

Goed dat er ook aandacht is voor de kwetsbare jongvolwassenen. Zij kampen met verschillende soorten uitdagingen, bijvoorbeeld:

  • Schulden i.v.m. aanschaf van bv dure kleding
  • Verslaving met als uitvloeisel psychische problemen bv angsten
  • Geen startkwalificatie en vaak ook geen werk, maar ook geen keuze kunnen maken omtrent perspectief op werk of opleiding
  • Ontbreken van sociale contacten en in een isolement raken
  • Huisvesting is een groot probleem. Hoeft niet expliciet een woning te zijn, kan ook een kamer of studio zijn, maar zelfs dat is moeilijk te realiseren
  • Verder is er speciale aandacht voor de LHBT groep

Het is niet makkelijk om de kwetsbare jongvolwassenen te bereiken. Wanneer een jongvolwassene in beeld is, dan lukt het de maatschappelijke partners wel wat te doen. Wat dan soms een probleem is, is bijvoorbeeld de overdracht van de ene naar de andere ketenpartner en ook de samenwerking om meer integraal te werken. Omtrent dit laatste dient wel te worden opgemerkt dat het steeds beter gaat, maar het blijft stroperig.

Commissie SOB

Donderdag 10 december heeft Leefbaar-raadslid Joke Lauw-Schouten op het IJsselcollege gesproken met vier leerlingen, variërend in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar, over de Coronacrisis. Uit het gesprek kwam naar voren dat de online lessen die ze tijdens de Coronacrisis hebben gekregen, bij een aantal van hen een leerachterstand heeft veroorzaakt. Oorzaken hiervan waren o.a. thuis niet rustig kunnen werken i.v.m. broertjes en/of zusjes. Of tijdens de online lessen en daarna geen direct contact met een leraar om hun vragen te beantwoorden. Maar positief als ze zijn en bereid om hieraan te werken gaven ze aan dat ze dolgraag naar een zomerschool zouden willen gaan, om de achterstand bij bepaalde vakken in te halen. Langere schooldagen vinden ze in verband hiermee ook een goed idee.

Alle vier gaan ze er van uit dat COVID-19 er volgend jaar nog zal zijn en zij betreuren het dat dit hun beperkt in lekker met vrienden bij elkaar komen. Wel merkte een leerling op dat de band met haar familie een stuk sterker is geworden sinds Corona omdat ze nu veel meer met hen optrekt. Grappig om te vermelden is dat de leerlingen voor de Coronacrisis haast niet konden wachten tot hun huiswerk klaar was, om daarna snel naar Netflix te gaan kijken. Maar omdat ze nu vaak thuis zijn hebben ze zoveel naar Netflix gekeken, dat ze er daardoor weinig behoefte meer aan hebben. Alle vier zijn ze dolgelukkig dat ze op dit moment weer gewoon fysiek naar school kunnen. Wat een positieve leerlingen en wat een leuk en interessant gesprek was dit.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.