DE WEEK VAN LEEFBAAR

Commissie SOB

Voor de commissie SOB stonden deze week 2 avonden ingepland 30 november en 1 december. Op de agenda van maandag 30 november 2020 stonden de volgende punten:

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.b.v. golfactiviteiten en incidentele voetbalwedstrijden op het terrein van Sparta 1888 aan de Bermweg 41, Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg (definitief besluit, Capelle bouwt aan de stadmonitor 2020 en de najaarsnota 2020. Over dit eerste punt kunnen we kort zijn: wij zijn als Leefbaar Capelle akkoord gegaan en dit stuk zal als hamerstuk worden behandeld op de raadsagenda.

Dan het tweede punt gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg. Dit punt heeft meer voeten in de aarde gehad. Dit punt is door een ordevoorstel van LC en de VVD om het van de agenda te halen, door wethouder Struijvenberg en uiteraard met akkoord van de andere commissieleden, van de agenda gehaald en zal in het nieuwe jaar worden behandeld. Het participatietraject wat gevoerd is met de omwonenden is in de ogen van LC en coalitiepartner niet geheel verlopen volgens wens. Er wordt voor de gehele raad, omwonenden een vervolg participatietraject opgestart. Uiteraard hopen wij als LC  dat dit een positieve bijeenkomst zal zijn. Wij buigen ons, zoals reeds gezegd in het nieuwe jaar hier weer over.

Dan het derde agendapunt Capelle bouwt aan de stadmonitor 2020. Een heel mooi overzichtelijk boekwerk met alle bouwprojecten, ibor, visies, programma’s projecten per wijk etc. in is opgenomen.  LC heeft de complimenten hierover uitgesproken aan de degene die hier aan hebben gewerkt en aan de wethouder.  LC heeft wel een vraag gesteld over het stadsplein, wanneer gaat hier wat mee gebeuren? Wethouder Struijvenberg heeft gemeld dat er in januari 2021 actie zal worden ondernomen. Dit is goed nieuws.

Over de najaarsnota 2020. LC had geen opmerkingen dan wel vragen. Komt uiteraard ook terug op de raadsagenda.

Op dinsdag 1 december 2020 vervolg najaarsnota 2020 en het laadpalenbeleid 2020. In de gemeenteraad wordt een voorstel behandeld over laadpalen infrastructuur. Dit gaat over het richting geven aan de uitrol van een dekkend netwerk van laadpalen (oplaadinfrastructuur) voor elektrisch vervoer. De aanbesteding van plaatsing en exploitatie van de openbare laadpunten wordt via een concessievorm gegund aan een marktpartij. Leefbaar Capelle stemt in met dit laadpalenbeleid. Het geeft een eerste richting aan een dekkend netwerk van laadinfrastructuur om elektrisch rijden te stimuleren. Wel leven er vragen over een doelmatig gebruik. Zoals hoe zorgen we dat parkeerplaatsen effectief en efficiënt gebruikt kunnen blijven worden? Hoe stimuleren we “echt” gebruik? Wat is hierbij mogelijk? Betalen voor onnodig lang bij de laadpaallocatie parkeren, duurdere tarieven bij onnodig laden, maximale parkeerduur? Veel hangt af van hoe gebruikers dit met elkaar regelen, maar als het nodig blijkt zullen wij aandringen op aanvullende maatregelen zodat laadpalen beschikbaar zijn voor “echte laders”

Commissie SLE

In navolging van de bijdrage aan de Begroting 2020 heeft de commissie SLE gesproken over de Najaarsnota 2020. Leefbaar Capelle is blij dat er in deze tijden geïnvesteerd wordt in Capelle. Dit is niet het moment om de geldkraan dicht te draaien, we moeten nu doorzetten om de klappen van Corona zo goed mogelijk op te vangen.

In de commissie is ook gesproken over het besluit welke partij de komende jaren als lokale omroep in Capelle zou fungeren. Er waren twee partijen die zich hadden aangemeld Capelle Media en Radio Capelle. De keuze is gevallen voor Radio Capelle, wat ons betreft een prima keuze. Radio Capelle heeft de verbinding met Capelle, werkt met enthousiaste vrijwilligers en is lokaal georiënteerd. Het proces tot de toekenning is wat Leefbaar Capelle betreft goed verlopen.

Verder is er gesproken over WMO. Leefbaar Capelle is blij met het besluit om de mantelzorgpas te laten vervangen voor de breder inzetbare VVV-kaart. Als gemeente hebben wij dit presentje ingesteld om al onze mantelzorgers te bedanken. De mantelzorgpas werd echter minder effectief ingezet en daarom is gekozen voor de VVV-kaart. We zijn blij dat het college op deze manier aan de wens van de mantelzorgers tegemoet is gekomen.

Tot slot hebben we de begrotingswijziging van Promen besproken. Promen is voor Leefbaar Capelle een belangrijke en essentiële schakel voor het uitvoeren van de participatiewet. Vanuit onze kant dan ook alle begrip dat vanwege Corona er een wijziging nodig is op de begroting. Wel vanuit Leefbaar Capelle de opmerking dat Promen een P&C cyclus heeft en dat heeft de gemeenteraad altijd adequaat gerapporteerd en geïnformeerd in de verantwoordingscyclus.

Commissie BVM

Leefbaar kan instemmen met de belastingverordening. Het merendeel van de lasten wordt alleen verhoogd met de indexering. Alleen de afvalstoffenheffing wordt licht verhoogd door uitwerking van landelijk beleid.

De najaarsnota is het wijzigingenoverzicht ten opzichte van de begroting. De kerntakendiscussie gaat binnenkort gevoerd worden.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.