DE WEEK VAN LEEFBAAR

Op weg naar de Najaarsnota 2020

Leefbaar Capelle is positief over de aangeboden najaarsnota. Ondanks dat Corona voor Capelle stevige financiële gevolgen heeft, zijn er toch mogelijkheden gevonden om de Capellenaren en ondernemers een steuntje in de rug te geven. Naast het Covid-19 virus zijn er meer tegenvallers. De kosten van de verwerking van de afvalinzameling lopen door landelijke maatregelen steeds verder op. Onze kids die jeugdzorg nodig hebben drukken ook een stempel op de begroting. We worden steeds ouder, waardoor onze inwoners vaker gebruik maken van de WMO voorzieningen. Helaas komt de landelijke regering zijn verantwoordelijkheden om dit te compenseren niet na. Sterker nog, ze passen de wetgeving zodanig aan dat Capelle hierdoor voor hogere kosten worden gesteld.

Gelukkig staan we er in Capelle financieel goed voor. Mede door de verkoop van de Enecogelden kunnen we blijven investeren in onze stad. We blijven verder inzetten op de veiligheid door onze Boa’s.  De stadsmariniers worden naast inzet in de kwetsbare buurten ook ingezet om woonoverlast te voorkomen. Ook wordt het dumpen van afval aangepakt, wat leefbaar Capelle hoog in het vaandel heeft staan. De inzet op brandveiligheid en veilige winkelcentra blijven aandachtspunten voor Leefbaar Capelle. De openbare ruimte gaat een kwaliteitsimpuls krijgen. In het aankomende plantseizoen worden diverse delen van de Capelse buitenruimte aangepakt. Voor leefbaar Capelle is de kwaliteit van de leefomgeving van onze stad belangrijk.

Steeds meer wijken krijgen een Huiskamer van de wijk en er wordt geïnvesteerd in Kinderlabs om onze kids veilig op te laten groeien. Het kindercollege denkt mee over alle zaken die de jeugd bezig houdt. Helaas hebben we in Capelle ook te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling. De economische crisis gaat voor veel mensen een onzekere tijd brengen. Leefbaar Capelle wil dat we dus extra gaan inzetten op deze onderdelen. We gaan gezinnen met schulden, waar ook sprake kan zijn van huiselijk geweld, extra begeleiden.

De lang gekoesterde wens van leefbaar Capelle om bewoners te betrekken bij “ wie er in hun buurt” komen wonen krijgt invulling in een woonexperiment in Capelle-west. De transformatie van het oude kantorenpark naar de hoog stedelijke woon-werkwijk het Nieuwe Rivium krijgt steeds verder gestalte.

Moties tegen ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van onze woningen in Capelle

Door Leefbaar Capelle zijn bij de raadsvergadering van 9 en 10 november 3 moties ingediend welke te maken hebben met het voorkomen van ongewenst gedrag en ongewenst gebruik van onze woningen in Capelle. Woningen moeten beschikbaar zijn voor onze woningzoekenden en doorstromers op de woningmarkt en zijn niet bedoeld om over de rug van woningzoekenden geld te verdienen.

Van de drie moties zijn er uiteindelijk twee in stemming gebracht en 1 motie is ingetrokken omdat door de wethouder toezeggingen werden gedaan om in gesprek te gaan met verhuurders van woningen om speculatie bij verkoop van huurwoningen te voorkomen.

De twee andere moties van Leefbaar Capelle zijn (mede ingediend door CDA en SP) wel in stemming gebracht en gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De eerste motie: Capelse woningen willen wij niet als verdienmodel

Er is ook in Capelle aan den IJssel veel vraag naar woningen. Leefbaar Capelle wil voorkomen dat koopwoningen door beleggers worden gekocht. Het is voor woningzoekenden al moeilijk genoeg om een woning te kopen. Daarom onderzoekt het college op basis van de motie of een huisvestingsvergunning voor bestaande koopwoningen mogelijk is. Leefbaar Capelle wil ook dat het college een woonplicht voor particuliere nieuwbouwwoningen invoert voor de kopers van deze woningen, zodat deze huizen niet meer door beleggers worden gekocht en daarna verhuurd als dure huurwoning. Dit geldt in het bijzonder voor de woningen in het goedkope en middeldure segment omdat op basis van de Huisvestingswet voor deze categorie woningen een huisvestingsvergunning verplicht kan worden gesteld. Strekking van de motie is ook dat het college in gesprek gaat met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten om ook afspraken te maken over de zelfbewoningsplicht voor de duurdere huizen.

De tweede motie: Stop verkamering en (onder)verhuur van gezinswoningen

Leefbaar Capelle vindt het ongewenst dat er steeds meer sprake lijkt te zijn van (onder)verhuur van gezinswoningen en kamers in gezinswoningen en wij willen dit beperken. Te veel woningen zijn daardoor niet meer beschikbaar voor Capelse woningzoekenden. Wij vinden het een slechte ontwikkeling dat tijdelijke bewoners – zoals arbeidsmigranten- steeds vaker in gezinswoningen wonen en daarmee concurreren met Capelse woningzoekenden. Te grote concentraties van dit type verhuur kan ook nog eens de sociale samenhang in wijken en buurten verstoren. Wij hebben het college gevraagd hiervoor beleid te maken om de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten en andere mensen die niet samen een huishouden vormen, beter te reguleren. Er komt op ons verzoek een onderzoek naar de mogelijkheden voor locaties voor goede huisvesting, niet zijnde gezinswoningen, van tijdelijke arbeidsmigranten.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.