DEZE WEEK FRACTIELID ALBERT VAN BART

Ik wil mijn bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Capelle. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het goed wonen en recreëren is. Omdat ik in de loop der jaren vele bestuurlijke functies heb bekleed, zowel op school (medezeggenschapsraad), bij werkgevers (ondernemingsraad) en in het vrijwilligerswerk (huurderswerk) en nog enkele anderen was een logische vervolgstap de lokale politiek. Nee, zeker niet landelijk en zeker niet bij één van de ‘gevestigde’ partijen. Sinds 2010 zit ik namens Leefbaar Capelle in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar zijn ongelofelijk leerzaam geweest. Zowel in de commissievergaderingen als in de raadsvergaderingen, kom je namelijk écht tegen waar het om draait in Capelle. Voorafgaand aan deze vergaderingen, worden alle punten besproken in de fractievergaderingen. Hier worden, fractie breed, alle zaken uitgediept, besproken en wordt een standpunt ingenomen wat later in de commissies en raadsvergaderingen als standpunt van Leefbaar naar voren wordt gebracht.

Groot voorbeeld dichtbi
Grote namen zoals een Kennedy, Churchill of Gandhi zie ik niet als mijn voorbeeld. Ik blijf dicht bij huis. Mijn voorbeeld voor gedrevenheid, inzet, inzicht en staan voor de Capellenaar is zonder enige twijfel Leefbaar wethouder Ans Hartnagel, de (mede) oprichtster van Leefbaar Capelle. Zij straalt een gedrevenheid uit die ik bij geen enkele andere politicus gezien heb of ooit zal zien. Capelle ligt haar aan het hart, nee is haar hart. Haar bijhouden is al een opgave, haar doen vergeten een onmogelijkheid.

Capelle….
In deze, nu aflopende economische crisis, wil ik proberen de lokale lasten voor de Capelse bevolking zo laag mogelijk te houden. Capelle ‘groen’ en bereikbaar te houden. Gratis openbaar vervoer voor ouderen structureel maken. Zorgen, in samenspel met het college en de hele raad, voor een veilige stad. En dan niet alleen in het verkeer, maar tevens meewerken aan het veiligheidsgevoel van de Capellenaar op straat. Maar ook de inwoners van Capelle laten meebeslissen over velerlei zaken.

Capelle heeft als sterke punten, gratis parkeren, een groene stad, de diverse winkelcentra, met als hoogtepunt de Koperwiek en Capelle XL. Vanzelfsprekend het Schollebos. Een oase van rust in een hectische omgeving. De IJsseloevers. En dan zeker het nieuwe fiets- wandelpad achterlangs de Gemeentewerf. Wat ik als minder sterk ervaar is de hufterigheid zoals je die regelmatig tegenkomt. Geen rekening houden met je omgeving en het eigenbelang laten prevaleren. De zéér slechte openbaarvervoersverbindingen tussen de diverse wijken onderling.

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.