DEZE WEEK FRACTIELID ALBERT VAN BART

Ik wil mijn bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Capelle. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het goed wonen en recreëren is. Omdat ik in de loop der jaren vele bestuurlijke functies heb bekleed, zowel op school (medezeggenschapsraad), bij werkgevers (ondernemingsraad) en in het vrijwilligerswerk (huurderswerk) en nog enkele anderen was een logische vervolgstap de lokale politiek. Nee, zeker niet landelijk en zeker niet bij één van de ‘gevestigde’ partijen. Sinds 2010 zit ik namens Leefbaar Capelle in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar zijn ongelofelijk leerzaam geweest. Zowel in de commissievergaderingen als in de raadsvergaderingen, kom je namelijk écht tegen waar het om draait in Capelle. Voorafgaand aan deze vergaderingen, worden alle punten besproken in de fractievergaderingen. Hier worden, fractie breed, alle zaken uitgediept, besproken en wordt een standpunt ingenomen wat later in de commissies en raadsvergaderingen als standpunt van Leefbaar naar voren wordt gebracht.

Groot voorbeeld dichtbi
Grote namen zoals een Kennedy, Churchill of Gandhi zie ik niet als mijn voorbeeld. Ik blijf dicht bij huis. Mijn voorbeeld voor gedrevenheid, inzet, inzicht en staan voor de Capellenaar is zonder enige twijfel Leefbaar wethouder Ans Hartnagel, de (mede) oprichtster van Leefbaar Capelle. Zij straalt een gedrevenheid uit die ik bij geen enkele andere politicus gezien heb of ooit zal zien. Capelle ligt haar aan het hart, nee is haar hart. Haar bijhouden is al een opgave, haar doen vergeten een onmogelijkheid.

Capelle….
In deze, nu aflopende economische crisis, wil ik proberen de lokale lasten voor de Capelse bevolking zo laag mogelijk te houden. Capelle ‘groen’ en bereikbaar te houden. Gratis openbaar vervoer voor ouderen structureel maken. Zorgen, in samenspel met het college en de hele raad, voor een veilige stad. En dan niet alleen in het verkeer, maar tevens meewerken aan het veiligheidsgevoel van de Capellenaar op straat. Maar ook de inwoners van Capelle laten meebeslissen over velerlei zaken.

Capelle heeft als sterke punten, gratis parkeren, een groene stad, de diverse winkelcentra, met als hoogtepunt de Koperwiek en Capelle XL. Vanzelfsprekend het Schollebos. Een oase van rust in een hectische omgeving. De IJsseloevers. En dan zeker het nieuwe fiets- wandelpad achterlangs de Gemeentewerf. Wat ik als minder sterk ervaar is de hufterigheid zoals je die regelmatig tegenkomt. Geen rekening houden met je omgeving en het eigenbelang laten prevaleren. De zéér slechte openbaarvervoersverbindingen tussen de diverse wijken onderling.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.