DEZE WEEK FRACTIELID ALBERT VAN BART

Ik wil mijn bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Capelle. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het goed wonen en recreëren is. Omdat ik in de loop der jaren vele bestuurlijke functies heb bekleed, zowel op school (medezeggenschapsraad), bij werkgevers (ondernemingsraad) en in het vrijwilligerswerk (huurderswerk) en nog enkele anderen was een logische vervolgstap de lokale politiek. Nee, zeker niet landelijk en zeker niet bij één van de ‘gevestigde’ partijen. Sinds 2010 zit ik namens Leefbaar Capelle in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar zijn ongelofelijk leerzaam geweest. Zowel in de commissievergaderingen als in de raadsvergaderingen, kom je namelijk écht tegen waar het om draait in Capelle. Voorafgaand aan deze vergaderingen, worden alle punten besproken in de fractievergaderingen. Hier worden, fractie breed, alle zaken uitgediept, besproken en wordt een standpunt ingenomen wat later in de commissies en raadsvergaderingen als standpunt van Leefbaar naar voren wordt gebracht.

Groot voorbeeld dichtbi
Grote namen zoals een Kennedy, Churchill of Gandhi zie ik niet als mijn voorbeeld. Ik blijf dicht bij huis. Mijn voorbeeld voor gedrevenheid, inzet, inzicht en staan voor de Capellenaar is zonder enige twijfel Leefbaar wethouder Ans Hartnagel, de (mede) oprichtster van Leefbaar Capelle. Zij straalt een gedrevenheid uit die ik bij geen enkele andere politicus gezien heb of ooit zal zien. Capelle ligt haar aan het hart, nee is haar hart. Haar bijhouden is al een opgave, haar doen vergeten een onmogelijkheid.

Capelle….
In deze, nu aflopende economische crisis, wil ik proberen de lokale lasten voor de Capelse bevolking zo laag mogelijk te houden. Capelle ‘groen’ en bereikbaar te houden. Gratis openbaar vervoer voor ouderen structureel maken. Zorgen, in samenspel met het college en de hele raad, voor een veilige stad. En dan niet alleen in het verkeer, maar tevens meewerken aan het veiligheidsgevoel van de Capellenaar op straat. Maar ook de inwoners van Capelle laten meebeslissen over velerlei zaken.

Capelle heeft als sterke punten, gratis parkeren, een groene stad, de diverse winkelcentra, met als hoogtepunt de Koperwiek en Capelle XL. Vanzelfsprekend het Schollebos. Een oase van rust in een hectische omgeving. De IJsseloevers. En dan zeker het nieuwe fiets- wandelpad achterlangs de Gemeentewerf. Wat ik als minder sterk ervaar is de hufterigheid zoals je die regelmatig tegenkomt. Geen rekening houden met je omgeving en het eigenbelang laten prevaleren. De zéér slechte openbaarvervoersverbindingen tussen de diverse wijken onderling.

Nieuws

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen