DEZE WEEK FRACTIELID ALBERT VAN BART

Ik wil mijn bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Capelle. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het goed wonen en recreëren is. Omdat ik in de loop der jaren vele bestuurlijke functies heb bekleed, zowel op school (medezeggenschapsraad), bij werkgevers (ondernemingsraad) en in het vrijwilligerswerk (huurderswerk) en nog enkele anderen was een logische vervolgstap de lokale politiek. Nee, zeker niet landelijk en zeker niet bij één van de ‘gevestigde’ partijen. Sinds 2010 zit ik namens Leefbaar Capelle in de gemeenteraad. De afgelopen vier jaar zijn ongelofelijk leerzaam geweest. Zowel in de commissievergaderingen als in de raadsvergaderingen, kom je namelijk écht tegen waar het om draait in Capelle. Voorafgaand aan deze vergaderingen, worden alle punten besproken in de fractievergaderingen. Hier worden, fractie breed, alle zaken uitgediept, besproken en wordt een standpunt ingenomen wat later in de commissies en raadsvergaderingen als standpunt van Leefbaar naar voren wordt gebracht.

Groot voorbeeld dichtbi
Grote namen zoals een Kennedy, Churchill of Gandhi zie ik niet als mijn voorbeeld. Ik blijf dicht bij huis. Mijn voorbeeld voor gedrevenheid, inzet, inzicht en staan voor de Capellenaar is zonder enige twijfel Leefbaar wethouder Ans Hartnagel, de (mede) oprichtster van Leefbaar Capelle. Zij straalt een gedrevenheid uit die ik bij geen enkele andere politicus gezien heb of ooit zal zien. Capelle ligt haar aan het hart, nee is haar hart. Haar bijhouden is al een opgave, haar doen vergeten een onmogelijkheid.

Capelle….
In deze, nu aflopende economische crisis, wil ik proberen de lokale lasten voor de Capelse bevolking zo laag mogelijk te houden. Capelle ‘groen’ en bereikbaar te houden. Gratis openbaar vervoer voor ouderen structureel maken. Zorgen, in samenspel met het college en de hele raad, voor een veilige stad. En dan niet alleen in het verkeer, maar tevens meewerken aan het veiligheidsgevoel van de Capellenaar op straat. Maar ook de inwoners van Capelle laten meebeslissen over velerlei zaken.

Capelle heeft als sterke punten, gratis parkeren, een groene stad, de diverse winkelcentra, met als hoogtepunt de Koperwiek en Capelle XL. Vanzelfsprekend het Schollebos. Een oase van rust in een hectische omgeving. De IJsseloevers. En dan zeker het nieuwe fiets- wandelpad achterlangs de Gemeentewerf. Wat ik als minder sterk ervaar is de hufterigheid zoals je die regelmatig tegenkomt. Geen rekening houden met je omgeving en het eigenbelang laten prevaleren. De zéér slechte openbaarvervoersverbindingen tussen de diverse wijken onderling.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

Leefbaar Capelle stelt vragen over de problemen in wooncomplexen

24 juli 2023 Leefbaar Capelle is 12 juli door huurdersvereniging De Vogel uitgenodigd om te komen kijken naar de problemen in de wooncomplexen op de Reigerlaan, Alkenlaan en Karekietstraat. Beide liften in een van de complexen waren uitgevallen waardoor sommige bewoners dagenlang niet naar beneden konden. En met eigen ogen hebben wij doorgerotte stalen dragers van de galerij kunnen zien en verzakkingen bij aanbouwen. Reden om de verantwoordelijk wethouder wonen hierover vragen te stellen! Zeker gezien de toezeggingen die in april zijn gedaan willen wij er nu op kunnen vertrouwen dat er door de corporatie, samen met bewoners, naar veilige oplossingen wordt toegewerkt!
De sportschoenen van Leefbaar CApelle

Avond4daagse in Capelle

28 juni 2023 De fractie van Leefbaar Capelle was aanwezig op de finish van de Avond4daagse om de toppers welkom te heten en te feliciteren met hun prestatie.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

Leefbaar Capelle stelt vragen over de problemen in wooncomplexen

24 juli 2023 Leefbaar Capelle is 12 juli door huurdersvereniging De Vogel uitgenodigd om te komen kijken naar de problemen in de wooncomplexen op de Reigerlaan, Alkenlaan en Karekietstraat. Beide liften in een van de complexen waren uitgevallen waardoor sommige bewoners dagenlang niet naar beneden konden. En met eigen ogen hebben wij doorgerotte stalen dragers van de galerij kunnen zien en verzakkingen bij aanbouwen. Reden om de verantwoordelijk wethouder wonen hierover vragen te stellen! Zeker gezien de toezeggingen die in april zijn gedaan willen wij er nu op kunnen vertrouwen dat er door de corporatie, samen met bewoners, naar veilige oplossingen wordt toegewerkt!