DEZE WEEK FRACTIELID KEES DE JONG

Het is al weer haast 12 ½ jaar geleden dat ik met een groepje idealisten in buurthuis ‘t Klavier in Schollevaar besloot een nieuwe politieke partij voor Capelle op te richten.

Vanaf de eerste dag dat ik in Capelle aan den IJssel kwam wonen was ik geïnteresseerd in alles wat er in onze stad gebeurde. Het was dus geen toeval dat mijn interesse uitging naar een nieuwe partij. Er was onvrede over en aantal zaken die misschien wel veranderd konden worden. Ik ben toen lid geworden van Leefbaar Capelle. Een hele stap voor een kunstenaar, kunst en politiek gaat volgens sommigen niet altijd gelijk op. Ik vind dat er voor kunst en cultuur nog voldoende te doen is. Zo voelde ik mij vanaf de bouw van het ISALA min of meer betrokken bij het slagen van dit prachtige theater maar ook in de beeldende kunst wilde ik mijn steentje bijdragen.

Vrijwilligerswerk

In 1983 sloot ik mij als vrijwilliger aan bij de stichting Sociaal cultureel werk Capelle Schollevaar in ‘t Klavier. Hier heb ik veel bewoners van Schollevaar leren kennen. Schollevaar was nog een nieuwe wijk waar nog een hoop, op sociaal – cultureel gebied georganiseerd moest worden. Vanuit Het Klavier was het mogelijk om div. projecten voor en door bewoners op te zetten zoals : Ouder en peuter groep – Berend Botje – Bibliotheek – activiteiten voor jong en ouder –cursussen – Koninginnedag – halloween – kerstparade – Paint Picknick etc.

Graffiti wall’s

De vrijwillige activiteiten vergden veel van mijn vrije tijd en daarom besloot ik een gedeelte van het Klavier te huren als atelier zodat ik kon schilderen en gelijk de zaken van het buurtwerk kon behartigen. In die periode werden de Eneco huisjes in Schollevaar door ondeugende jongeren beklad met graffiti. Toen heb ik besloten om als een Graffiti buster alle taks en graffiti onzin te beschilderen met kleurrijke decoraties. Hiervoor kreeg ik veel waardering van de jongeren en ik beloofde dat ik zou pleiten voor Graffiti wall’s in Capelle zodat zij hun kunsten op een legale manier konden uiten.

Houden van Capelle

In 1998 kreeg ik van de Gemeente een penning als waardering voor mijn inzet voor Schollevaar. Ik heb wel eens gezegd dat ik niet direct verliefd was op Capelle aan den IJssel maar ik ben er in al die jaren wel van gaan houden dus wil ik er goed voor zorgen daarom heb ik besloten nog vier jaar door te gaan want er moet nog veel gebeuren.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.