DEZE WEEK FRACTIELID MR. NATHALIE DORAN

De politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Vanuit mijn werk in het bedrijfsleven miste ik de maatschappelijke betrokkenheid en zag ik steeds meer dat zaken niet goed opgepikt worden door de politiek. Zaken verlopen te traag, vaak wordt achter de feiten aangelopen en veel politici staan te ver verwijderd van de mensen en draaien om de hete brij heen. Toen de gelegenheid zich afgelopen januari voordeed om daadwerkelijk deel te gaan nemen aan het politieke proces in Capelle aan den IJssel heb ik dan ook geen moment geaarzeld. Graag wil ik die verandering brengen die wat mij betreft zo hard nodig is. Het is tijd voor verandering en verdraagzaamheid en ik wil mij voor 100 % inzetten voor het algemeen belang van Capelle aan den IJssel.

Neelie Kroes, hard maar rechtvaardig

Politieke ervaring heb ik nog niet. Wel heb ik veel masterclasses gevolgd die vanuit de gemeente verzorgd worden zodat ik in korte tijd zoveel mogelijk ben klaargestoomd voor het politieke proces.
Mijn politieke voorbeeld is Neelie Kroes. Ook zij is ooit begonnen als gemeenteraadslid en heeft enorm veel bereikt door haar harde maar rechtvaardige aanpak.

Capelle…

Wat ik in de Capelse politiek graag wil bereiken is dat de vele handhavingsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft ook daadwerkelijk worden ingezet, indien nodig. In plaats van steeds meer regeldruk zou het mooi zijn de handvatten te gebruiken die de reeds bestaande regelgeving ons biedt. Ook van belang vind ik dat Capelle aan den IJssel haar bewoners in mogelijkheden laat denken in plaats van in moeilijkheden. De gemeente kan haar bewoners op weg helpen maar uiteindelijk moet iedereen het zelf doen! Verder is het mijn ambitie om politieke spelletjes uit te bannen en het politieke proces open en eerlijk in te gaan. Daar ik nog geen echte politieke ervaring heb zou het zomaar kunnen dat dit laatste enigszins naïef is, toch wens ik te benadrukken dat dit wel mijn insteek is in de politiek.

In Capelle aan den IJssel is veel aandacht voor de minder draagkrachtige van onze samenleving, dit is een groot goed. Dit vertaalt zich onder andere in gratis OV voor 65plussers en extra aandacht voor kwetsbare buurten. Wat ik zelf nog graag zou zien, en waar ik mij ook hard voor wil maken, is dat ouders meer ter verantwoording dienen te worden geroepen wanneer de opvoeding van hun kinderen duidelijk te wensen over laat en voor overlast binnen de gemeenschap zorgt.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders