DEZE WEEK FRACTIELID MR. NATHALIE DORAN

De politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Vanuit mijn werk in het bedrijfsleven miste ik de maatschappelijke betrokkenheid en zag ik steeds meer dat zaken niet goed opgepikt worden door de politiek. Zaken verlopen te traag, vaak wordt achter de feiten aangelopen en veel politici staan te ver verwijderd van de mensen en draaien om de hete brij heen. Toen de gelegenheid zich afgelopen januari voordeed om daadwerkelijk deel te gaan nemen aan het politieke proces in Capelle aan den IJssel heb ik dan ook geen moment geaarzeld. Graag wil ik die verandering brengen die wat mij betreft zo hard nodig is. Het is tijd voor verandering en verdraagzaamheid en ik wil mij voor 100 % inzetten voor het algemeen belang van Capelle aan den IJssel.

Neelie Kroes, hard maar rechtvaardig

Politieke ervaring heb ik nog niet. Wel heb ik veel masterclasses gevolgd die vanuit de gemeente verzorgd worden zodat ik in korte tijd zoveel mogelijk ben klaargestoomd voor het politieke proces.
Mijn politieke voorbeeld is Neelie Kroes. Ook zij is ooit begonnen als gemeenteraadslid en heeft enorm veel bereikt door haar harde maar rechtvaardige aanpak.

Capelle…

Wat ik in de Capelse politiek graag wil bereiken is dat de vele handhavingsinstrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft ook daadwerkelijk worden ingezet, indien nodig. In plaats van steeds meer regeldruk zou het mooi zijn de handvatten te gebruiken die de reeds bestaande regelgeving ons biedt. Ook van belang vind ik dat Capelle aan den IJssel haar bewoners in mogelijkheden laat denken in plaats van in moeilijkheden. De gemeente kan haar bewoners op weg helpen maar uiteindelijk moet iedereen het zelf doen! Verder is het mijn ambitie om politieke spelletjes uit te bannen en het politieke proces open en eerlijk in te gaan. Daar ik nog geen echte politieke ervaring heb zou het zomaar kunnen dat dit laatste enigszins naïef is, toch wens ik te benadrukken dat dit wel mijn insteek is in de politiek.

In Capelle aan den IJssel is veel aandacht voor de minder draagkrachtige van onze samenleving, dit is een groot goed. Dit vertaalt zich onder andere in gratis OV voor 65plussers en extra aandacht voor kwetsbare buurten. Wat ik zelf nog graag zou zien, en waar ik mij ook hard voor wil maken, is dat ouders meer ter verantwoording dienen te worden geroepen wanneer de opvoeding van hun kinderen duidelijk te wensen over laat en voor overlast binnen de gemeenschap zorgt.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.