DEZE WEEK FRACTIELID TON LANGE

Als je denkt dat er nog wel wat kan verbeteren in Capelle aan den IJssel, moet je niet aan de zijlijn staan, maar moet je zelf tot actie komen en kijken of je verbeteringen gerealiseerd kan krijgen. Daarom ben ik ruim 16 jaar geleden politiek actief geworden. Inmiddels zit in nu in mijn vierde raadsperiode. Twee periodes als (burger)raadslid voor Capels Belang en twee bij Leefbaar Capelle.

Niet lullen maar poetsen

Ans Hartnagel en Aart Jan Moerkerke, de grondleggers van Leefbaar Capelle zijn mijn voorbeelden geworden. Niet lullen maar poetsen. Gaan voor Capelle en de Capellenaar, dat is wat voor Leefbaar Capelle, en daarmee ook voor mijzelf telt. En gezien de verkiezingsuitslagen van afgelopen maart is dit ook wat de inwoners van ons verwachten en graag zien. 

Blik op de toekomst

De komende periode wil ik mij inzetten voor de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden in Capelle. Met name de kwaliteit van de buitenruimte op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ik denk dat er op dit vlak zeker nog winst te behalen is. Zo zou ik graag meer woningen zien voor o.a. onze starters en senioren. Want ook zij hebben recht op een eigen plekje in ons mooie Capelle. Het gaat dan vooral om grondgebonden woningen in plaats van (midden) hoogbouw. Ik zou graag een uitbreiding- en het meer zichtbaar maken van het bestaande openbaar groen rond en in het centrum van Capelle zien. Door te zorgen voor een schone, groene, veilige buitenruimte wil ik mede voor zorgen dat de Capellenaren zich prettig (blijven/gaan) voelen in Capelle.

We mogen er met elkaar trots op zijn dat de lokale lasten, ondanks het economische zware weer ook het afgelopen jaar weer niet gestegen zijn. Dat we zelfs het gratis Openbaar Vervoer voor onze 65-plussers hebben kunnen behouden. Dat er ook mooie faciliteiten/activiteiten zijn voor de jeugd, zoals Capsloc en de graffitiwalls. Ook de manier waarop we met de jeugd in gesprek gaan, hen betrekken bij zaken die over hen gaan. Dat moeten we vasthouden en verder uitbreiden.

Denken, durven, doen

Natuurlijk zijn er ook mindere punten in Capelle waar we met elkaar aan moeten werken. Het onlangs geaccordeerde coalitieakkoord heeft voldoende ruimte in zich om die minder sterke punten van Capelle te verbeteren. Dat is het mooie van dit akkoord wat raadsbreed wordt gesteund. Dus gewoon denken, durven doen.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.