DEZE WEEK FRACTIELID TON LANGE

Als je denkt dat er nog wel wat kan verbeteren in Capelle aan den IJssel, moet je niet aan de zijlijn staan, maar moet je zelf tot actie komen en kijken of je verbeteringen gerealiseerd kan krijgen. Daarom ben ik ruim 16 jaar geleden politiek actief geworden. Inmiddels zit in nu in mijn vierde raadsperiode. Twee periodes als (burger)raadslid voor Capels Belang en twee bij Leefbaar Capelle.

Niet lullen maar poetsen

Ans Hartnagel en Aart Jan Moerkerke, de grondleggers van Leefbaar Capelle zijn mijn voorbeelden geworden. Niet lullen maar poetsen. Gaan voor Capelle en de Capellenaar, dat is wat voor Leefbaar Capelle, en daarmee ook voor mijzelf telt. En gezien de verkiezingsuitslagen van afgelopen maart is dit ook wat de inwoners van ons verwachten en graag zien. 

Blik op de toekomst

De komende periode wil ik mij inzetten voor de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden in Capelle. Met name de kwaliteit van de buitenruimte op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ik denk dat er op dit vlak zeker nog winst te behalen is. Zo zou ik graag meer woningen zien voor o.a. onze starters en senioren. Want ook zij hebben recht op een eigen plekje in ons mooie Capelle. Het gaat dan vooral om grondgebonden woningen in plaats van (midden) hoogbouw. Ik zou graag een uitbreiding- en het meer zichtbaar maken van het bestaande openbaar groen rond en in het centrum van Capelle zien. Door te zorgen voor een schone, groene, veilige buitenruimte wil ik mede voor zorgen dat de Capellenaren zich prettig (blijven/gaan) voelen in Capelle.

We mogen er met elkaar trots op zijn dat de lokale lasten, ondanks het economische zware weer ook het afgelopen jaar weer niet gestegen zijn. Dat we zelfs het gratis Openbaar Vervoer voor onze 65-plussers hebben kunnen behouden. Dat er ook mooie faciliteiten/activiteiten zijn voor de jeugd, zoals Capsloc en de graffitiwalls. Ook de manier waarop we met de jeugd in gesprek gaan, hen betrekken bij zaken die over hen gaan. Dat moeten we vasthouden en verder uitbreiden.

Denken, durven, doen

Natuurlijk zijn er ook mindere punten in Capelle waar we met elkaar aan moeten werken. Het onlangs geaccordeerde coalitieakkoord heeft voldoende ruimte in zich om die minder sterke punten van Capelle te verbeteren. Dat is het mooie van dit akkoord wat raadsbreed wordt gesteund. Dus gewoon denken, durven doen.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.