DEZE WEEK FRACTIELID VANESSA KING – DE HOOG

Al heel mijn leven woon ik in Capelle en ik wilde graag wat betekenen voor mijn gemeente. Als je dan de kans krijgt om mee te beslissen en denken over belangrijke zaken die spelen in Capelle dan is een groot goed. Dit is de tweede periode dat ik deel uit mag maken van de Capelse gemeenteraad. Als raadslid is het voor mij belangrijk om te luisteren naar wat de Capellenaar te melden heeft. Dit is essentieel om goede politiek te bedrijven. Daarom zijn wij waarschijnlijk als Leefbaar zo groot omdat wij ons altijd inzetten voor de Capellenaar. Dat dit niet altijd lukt, is logisch maar de inzet is er altijd.

Petje af voor Neelie Kroes
Het is lastig om een politiek voorbeeld te vinden waar ik mij aan wil confirmeren, maar ben wel altijd erg gecharmeerd geweest van Bill Clinton trouwens ook van Hillary Clinton. Maar zeker niet te vergeten Neelie Kroes omdat zij ongelooflijke kracht en power uitstraalt. En zij destijds in de politiek in Nederland en nu in het Europees parlement als vrouw zijnde haar mannetje staat vind ik geweldig. En dan op haar leeftijd nog zoveel werken in de harde wereld van politiek petje af.

Veilig oversteken
In Capelle is er nog wel het één en ander wat onder de aandacht moet blijven. De zebra’s/oversteekplaatsen moeten veiliger. Ik noem het schijnveiligheid je denkt veilig over te kunnen steken maar dit is niet altijd het geval. Dit levert nog steeds hele gevaarlijke situaties op. Vooral voor kinderen is het noodzakelijk dat zij veilig over kunnen steken daar zal ik mij, net als in de vorige raadsperiode, voor blijven inzetten. Maar ook dat de Capellenaar weet dat Leefbaar de boel op orde blijft houden door financieel gezond te zijn en dat wij goede huisvesting kunnen bieden. Maar ook door veel aandacht te blijven schenken aan onderwijs, sport en uiteraard de invoering van de 3 decentralisaties. Door ondernemers te laten ondernemen. Maar vooral dat het een aangename, veilige gemeente blijft om in te wonen, waar leuke activiteiten worden georganiseerd, het Stadsplein bruisender wordt en uiteraard dat wij goed kunnen toeven aan de IJssel en in het Schollebos.

Zoals je hierboven al leest Capelle heeft veel sterke punten, geen lastenverhoging, mooie sportaccommodaties, nieuwbouw voor scholen, gratis OV 65+. Daar ben ik heel trots op. Graag zou ik nog zien dat er geïnvesteerd wordt in het Stadsplein, het bouwen van huizen voor starters en de leegstand van de kantoren.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.