DEZE WEEK FRACTIELID VANESSA KING – DE HOOG

Al heel mijn leven woon ik in Capelle en ik wilde graag wat betekenen voor mijn gemeente. Als je dan de kans krijgt om mee te beslissen en denken over belangrijke zaken die spelen in Capelle dan is een groot goed. Dit is de tweede periode dat ik deel uit mag maken van de Capelse gemeenteraad. Als raadslid is het voor mij belangrijk om te luisteren naar wat de Capellenaar te melden heeft. Dit is essentieel om goede politiek te bedrijven. Daarom zijn wij waarschijnlijk als Leefbaar zo groot omdat wij ons altijd inzetten voor de Capellenaar. Dat dit niet altijd lukt, is logisch maar de inzet is er altijd.

Petje af voor Neelie Kroes
Het is lastig om een politiek voorbeeld te vinden waar ik mij aan wil confirmeren, maar ben wel altijd erg gecharmeerd geweest van Bill Clinton trouwens ook van Hillary Clinton. Maar zeker niet te vergeten Neelie Kroes omdat zij ongelooflijke kracht en power uitstraalt. En zij destijds in de politiek in Nederland en nu in het Europees parlement als vrouw zijnde haar mannetje staat vind ik geweldig. En dan op haar leeftijd nog zoveel werken in de harde wereld van politiek petje af.

Veilig oversteken
In Capelle is er nog wel het één en ander wat onder de aandacht moet blijven. De zebra’s/oversteekplaatsen moeten veiliger. Ik noem het schijnveiligheid je denkt veilig over te kunnen steken maar dit is niet altijd het geval. Dit levert nog steeds hele gevaarlijke situaties op. Vooral voor kinderen is het noodzakelijk dat zij veilig over kunnen steken daar zal ik mij, net als in de vorige raadsperiode, voor blijven inzetten. Maar ook dat de Capellenaar weet dat Leefbaar de boel op orde blijft houden door financieel gezond te zijn en dat wij goede huisvesting kunnen bieden. Maar ook door veel aandacht te blijven schenken aan onderwijs, sport en uiteraard de invoering van de 3 decentralisaties. Door ondernemers te laten ondernemen. Maar vooral dat het een aangename, veilige gemeente blijft om in te wonen, waar leuke activiteiten worden georganiseerd, het Stadsplein bruisender wordt en uiteraard dat wij goed kunnen toeven aan de IJssel en in het Schollebos.

Zoals je hierboven al leest Capelle heeft veel sterke punten, geen lastenverhoging, mooie sportaccommodaties, nieuwbouw voor scholen, gratis OV 65+. Daar ben ik heel trots op. Graag zou ik nog zien dat er geïnvesteerd wordt in het Stadsplein, het bouwen van huizen voor starters en de leegstand van de kantoren.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.