DEZE WEEK FRACTIELID VANESSA KING – DE HOOG

Al heel mijn leven woon ik in Capelle en ik wilde graag wat betekenen voor mijn gemeente. Als je dan de kans krijgt om mee te beslissen en denken over belangrijke zaken die spelen in Capelle dan is een groot goed. Dit is de tweede periode dat ik deel uit mag maken van de Capelse gemeenteraad. Als raadslid is het voor mij belangrijk om te luisteren naar wat de Capellenaar te melden heeft. Dit is essentieel om goede politiek te bedrijven. Daarom zijn wij waarschijnlijk als Leefbaar zo groot omdat wij ons altijd inzetten voor de Capellenaar. Dat dit niet altijd lukt, is logisch maar de inzet is er altijd.

Petje af voor Neelie Kroes
Het is lastig om een politiek voorbeeld te vinden waar ik mij aan wil confirmeren, maar ben wel altijd erg gecharmeerd geweest van Bill Clinton trouwens ook van Hillary Clinton. Maar zeker niet te vergeten Neelie Kroes omdat zij ongelooflijke kracht en power uitstraalt. En zij destijds in de politiek in Nederland en nu in het Europees parlement als vrouw zijnde haar mannetje staat vind ik geweldig. En dan op haar leeftijd nog zoveel werken in de harde wereld van politiek petje af.

Veilig oversteken
In Capelle is er nog wel het één en ander wat onder de aandacht moet blijven. De zebra’s/oversteekplaatsen moeten veiliger. Ik noem het schijnveiligheid je denkt veilig over te kunnen steken maar dit is niet altijd het geval. Dit levert nog steeds hele gevaarlijke situaties op. Vooral voor kinderen is het noodzakelijk dat zij veilig over kunnen steken daar zal ik mij, net als in de vorige raadsperiode, voor blijven inzetten. Maar ook dat de Capellenaar weet dat Leefbaar de boel op orde blijft houden door financieel gezond te zijn en dat wij goede huisvesting kunnen bieden. Maar ook door veel aandacht te blijven schenken aan onderwijs, sport en uiteraard de invoering van de 3 decentralisaties. Door ondernemers te laten ondernemen. Maar vooral dat het een aangename, veilige gemeente blijft om in te wonen, waar leuke activiteiten worden georganiseerd, het Stadsplein bruisender wordt en uiteraard dat wij goed kunnen toeven aan de IJssel en in het Schollebos.

Zoals je hierboven al leest Capelle heeft veel sterke punten, geen lastenverhoging, mooie sportaccommodaties, nieuwbouw voor scholen, gratis OV 65+. Daar ben ik heel trots op. Graag zou ik nog zien dat er geïnvesteerd wordt in het Stadsplein, het bouwen van huizen voor starters en de leegstand van de kantoren.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders