DEZE WEEK FRACTIEVOORZITTER MARC WILSON

Vanaf de middelbare school ben ik al bezig met politiek. Het trok mij op een of andere manier altijd aan. Ik verslond in die tijd ook de kranten en teletekst pagina 101 en 102 om maar nieuws tot mij te kunnen nemen. En ik dacht dan, “waarom doen ze het nou op deze manier en niet op die manier?” Op een gegeven moment kom je met mensen in aanraking waar je een klik mee hebt en die hetzelfde denken. En voor je het weet zit je 12 jaar in de politiek.

Onrecht
Ik kan absoluut niet tegen onrecht en tegen instanties die strak vasthouden aan regels. En al helemaal niet als instanties er verschillende regels op na houden die elkaar tegen spreken. Ik vind dat je soms moet kunnen kijken naar een individuele casus. Instanties beseffen soms niet dat door sommige regels mensen stuk lopen met alle gevolgen van dien.

Om invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen en zojuist genoemde zaken ben ik in de politiek gegaan. Luisteren naar mensen vind ik ontzettend leuk, vooral naar mensen die ideeën hebben. En dan kijken of ik daar iets mee kan voor Capelle. Ik hoop dat ik door te luisteren naar Capellenaren een vertaling van deze ideeën/opmerkingen weet te maken en zo politieke veranderingen en besluiten weet te bewerkstelligen. Hierbij wil ik zo laagdrempelig mogelijk zijn voor mensen. Het is altijd toch een stap om iemand uit de politiek te benaderen, maar alle Capelse politici zijn absoluut benaderbaar. Dus doe dat alsjeblieft. Als wij niets horen dan weten wij in principe ook niet wat er leeft.

Politiek voorbeeld
Ik heb niet 1 specifiek politiek voorbeeld, maar heb meerdere mensen. In ieder geval mensen die ergens voor durven te staan. Die daarmee anderen weten te inspireren en daar ook echt voor gaan en zichzelf ondergeschikt weten te maken aan het algemeen belang.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Het grote aantal vrijwilligers en mantelzorgers die in Capelle werkzaam zijn verdienen een groot compliment. Ik hoop dat deze mensen dit in de nabije toekomst kunnen en willen blijven doen aangezien er een steeds groter beroep gedaan gaat worden op deze mensen. De financiële middelen lijken soms steeds minder te worden. En de kracht is juist dat vrijwilligers veelal met weinig middelen heel creatief leuke en zinvolle dingen weten te organiseren. Echter het houdt ook voor deze kanjers een keer op. Dit is dus absoluut een aandachtspunt.

Verbeteringen
Er zijn in Capelle ook een aantal dingen die beter kunnen. Wat ik deze periode echt hoop dat beter zal gaan is het jongerencentrum van Capelle “CAPSLOC”. In mijn ogen kan daar nou juist nog ontzettend veel mee.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders