DEZE WEEK PLV. FRACTIEVOORZITTER CHARLOTTE VAN DORP

Politiek heeft altijd mijn aandacht en interesse gehad. Locale politiek bedrijven geeft inzage in de sociale leefomgeving van buurtbewoners en de mogelijkheid om ook daadwerkelijk bij te dragen aan het creëren van een zo optimaal mogelijk leefklimaat. Waardoor iedere Capellenaar zich ook echt veilig en thuisvoelt in zijn/haar stad. De afgelopen vier jaar ben ik namens Leefbaar Capelle als raadslid actief in Capelle aan den IJssel. En ik ben blij dat ik dit de komende vier jaar mag voortzetten. Ik heb niet één specifiek voorbeeld als het gaat om politieke kopstukken. Wel zie ik verschillende standvastige daadkrachtige bewogen politici die mij laten zien dat door deze manier van politiek bedrijven zij het verschil kunnen maken.

Een levendige stad
Uiteraard is er een verlanglijst voor de aankomende vier jaar. Leefbaar Capelle heeft toegankelijkheid en zichtbaarheid in de wijken hoog in het vaandel staan, hier zal ik mijn steentje aan bijdragen. De stad levendiger maken. Dit doen we door het Stadscentrum aan te pakken. De gemeentelijke financiën zijn op orde en moeten dat ook blijven. Dan zijn er nog de drie decentralisaties, deze moeten wat ons betreft uiterst zorgvuldig, gedegen en verantwoord moeten worden ingevoerd. Want het gaat tenslotte wel om onze Capellenaren.

Er gaat veel goed in Capelle
Ik ben van mening dat er ontzettend veel goed gaat in Capelle aan den IJssel. We hebben de financiën op orde. Het onveiligheidsgevoel is verminderd door de diverse maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van camerabewaking. We hebben stadsmariniers die niet meer gemist kunnen worden. Ook is er een meldpunt woonoverlast. Is er nog steeds gratis openbaar vervoer voor onze 65 plussers en zorgen we voor lage lasten voor onze inwoners.

Uiteraard is er ook nog genoeg te doen en verbeteren. Op onze eigen wijze zullen wij bijvoorbeeld gezamenlijk met andere partijen de armoede bestrijden. Ook willen we voorkomen dat er meer kwetsbare buurten bijkomen. Op het gebied van verkeer willen we asociale weggebruikers aanpakken en door te gaan bouwen willen we de doorstroming van het verkeer verbeteren. Kortom er is nog werk aan de winkel.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders