DEZE WEEK PLV. FRACTIEVOORZITTER CHARLOTTE VAN DORP

Politiek heeft altijd mijn aandacht en interesse gehad. Locale politiek bedrijven geeft inzage in de sociale leefomgeving van buurtbewoners en de mogelijkheid om ook daadwerkelijk bij te dragen aan het creëren van een zo optimaal mogelijk leefklimaat. Waardoor iedere Capellenaar zich ook echt veilig en thuisvoelt in zijn/haar stad. De afgelopen vier jaar ben ik namens Leefbaar Capelle als raadslid actief in Capelle aan den IJssel. En ik ben blij dat ik dit de komende vier jaar mag voortzetten. Ik heb niet één specifiek voorbeeld als het gaat om politieke kopstukken. Wel zie ik verschillende standvastige daadkrachtige bewogen politici die mij laten zien dat door deze manier van politiek bedrijven zij het verschil kunnen maken.

Een levendige stad
Uiteraard is er een verlanglijst voor de aankomende vier jaar. Leefbaar Capelle heeft toegankelijkheid en zichtbaarheid in de wijken hoog in het vaandel staan, hier zal ik mijn steentje aan bijdragen. De stad levendiger maken. Dit doen we door het Stadscentrum aan te pakken. De gemeentelijke financiën zijn op orde en moeten dat ook blijven. Dan zijn er nog de drie decentralisaties, deze moeten wat ons betreft uiterst zorgvuldig, gedegen en verantwoord moeten worden ingevoerd. Want het gaat tenslotte wel om onze Capellenaren.

Er gaat veel goed in Capelle
Ik ben van mening dat er ontzettend veel goed gaat in Capelle aan den IJssel. We hebben de financiën op orde. Het onveiligheidsgevoel is verminderd door de diverse maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van camerabewaking. We hebben stadsmariniers die niet meer gemist kunnen worden. Ook is er een meldpunt woonoverlast. Is er nog steeds gratis openbaar vervoer voor onze 65 plussers en zorgen we voor lage lasten voor onze inwoners.

Uiteraard is er ook nog genoeg te doen en verbeteren. Op onze eigen wijze zullen wij bijvoorbeeld gezamenlijk met andere partijen de armoede bestrijden. Ook willen we voorkomen dat er meer kwetsbare buurten bijkomen. Op het gebied van verkeer willen we asociale weggebruikers aanpakken en door te gaan bouwen willen we de doorstroming van het verkeer verbeteren. Kortom er is nog werk aan de winkel.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.