DOE DRIE WIJKEN OP SLOT

Leefbaar Capelle wil Rotterdam-wet invoeren. (Bron Algemeen Dagblad 03-12-2013)

Capelle aan den IJssel. De Rotterdam-wet zou ook in Capelle aan den lJssel ingevoerd moeten worden, vindt Leefbaar Capelle.
Met een dergelijke regeling kan de situatie in de ‘aandachtswijken’ Hoven, Wiekslag en Hoeken flink worden verbeterd.
Een soort van Rotterdam-wet in Rotterdam-IJsselmonde waarmee woningcorporaties vijf buurten ‘op slot doen’ voor kansarme nieuwkomers.
Dat lijkt Albert van Bart van coalitiepartij Leefbaar Capelle wel een goed idee voor zijn eigen gemeente.

AANDACHTSWIJKEN

In schriftelijke vragen aan het Capelse college vraagt het raadslid of de wet ook in de IJsselgemeente kan worden toegepast.
“Het gaat me vooral om de Buurten met Uitzicht zoals we die in Capelle hebben,” legt Van Bart uit. ,,De Hoven, Wiekslag en Hoeken. Als we daar niets doen, dan blijven het maar aandachtswijken.”
” De Leefbaar-man somt op wat de problemen zijn. ,,Armoede, werkloosheid, één-oudergezinnen, klanten van Voedselbank, noem maar op.” De meeste huizen in de genoemde buurten zijn volgens Van Bart goedkope sociale huurwoningen.
Een Rotterdam-wet-achtige regeling zou daar wonderen kunnen doen, stelt Leefbaar Capelle. ,,Een spreiding over de wijken zou beter zijn, we moeten niet alles concentreren. Het gaat om hetzelfde slag mensen, dat moet je beter spreiden’
De boodschap van Leefbaar aan het Capelse college is helder. ,,Wethouder Dick van Sluis moet snel gaan praten met Havensteder, die is verantwoordelijk voor deze kwestie. Willen we Capelle beter maken, moet er iets gebeuren. Kansarmen horen niet bij elkaar. Het zal een zaak van lange adem worden, maar het is hoog tijd voor een goede aanpak. Ik hoop dat we zo snel mogelijk resultaten kunnen zien.”

De partij van Van Bart zegt al jaren te proberen de toewijzing in de kwetsbare Capelse wijken te reguleren. Daarmee zou het ‘absorptievermogen’ van de buurten vergroot kunnen worden. ,,Veel problemen zijn dikwijls achter de deur te vinden.”

IJSSELMONDE

Havensteder-directeur Hedy van den Berk liet vorige week in een toelichting op de plannen in IJsselmonde weten nog altijd tegen de Rotterdam-wet te zijn, maar dat het in dit specifieke geval een ‘breed arrangement’ betrof. Ze gaf aan dat het in IJsselmonde om een tijdelijke maatregel ging in de wijken Lombardijen, Hordijkerveld, Tuinhoven en de Beverwaard. Wie daar wil wonen, moet een baan hebben , en niet eerder voor overlast hebben gezorgd.

Ook mensen met een psychische aandoening worden geweigerd. Minister Blok (VVD, Wonen) onderzoekt nog of het wettelijk is toegestaan dat woningbouwverenigingen op eigen houtje een Rotterdam-wet invoeren.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.