EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN LEEFBAAR CAPELLE

Leefbaar Capelle is met afstand de grootste fractie in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. Maar liefst 13 van de 33 raadszetels komen voor rekening van de Leefbaar-fractie. Daarnaast levert Leefbaar Capelle drie wethouders. Leefbaar Capelle is een lokale politieke partij en daarom niet gebonden aan partijpolitiek die vanuit het Haagse kan worden voorgeschreven. We kunnen dus onbevangen onze mening geven over alle onderwerpen, zonder rekening te houden met hetgeen eventueel van ‘hogerhand’ wordt opgelegd. Vanuit die positie trachten we het beste voor de Capellenaren te bewerkstelligen.

Wat bezielt je om raadslid te worden?
De verantwoording voor de raadsleden is groot en legt een zware wissel op hun privéleven. Werkweken van 30 uur (naast hun dagelijkse werkzaamheden) zijn zeer zeker geen uitzondering. Integriteit (waar hebben we dat de laatste weken meer gehoord) is een groot goed. Je staat immers behoorlijk in de schijnwerpers. Maar laten we niet klagen: elk raadslid doet zijn of haar werk met plezier en voor de Capelse gemeenschap. Bovendien wist iedereen waaraan hij of zij begon.

Verhouding gemeenteraad versus college van burgemeester en wethouders
Hoe werkt de fractie nu eigenlijk en wat is haar taak? De hoofdtaak van elke fractie is om het bestuur, de burgemeester en wethouders oftewel het college, te controleren in haar werkzaamheden en het uitvoeren van opdrachten van de raad. Uiteindelijk is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Het college zal meestal de aanwijzingen van de raad volgen. Doet zij dat niet, dan kan er een probleem ontstaan.

Commissie- en raadsvergaderingen
Voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen worden alle agendapunten in de fractie besproken. Door de grootte van onze fractie hebben wij voor elk onderwerp een fractiespecialist, die ook eigenaar, contactpersoon en woordvoerder met betrekking tot zijn of haar onderwerp is. Door de griffie -het secretariaat van de gemeenteraad- wordt een agenda voorgelegd voor de eerstvolgende commissieronde. De eigenaar van een agendapunt werkt zijn of haar mening c.q. standpunt uit met een advies aan de fractie wat vervolgens naar alle fractieleden wordt verstuurd. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om, voorafgaand aan de fractievergadering, kennis te nemen van elk agendapunt en welk standpunt Leefbaar Capelle zou moeten innemen. Na goedkeuring van het advies in de fractie wordt dit meegenomen naar commissie en raad.

Stappen gezet
Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen houden wij zo veel als mogelijk is vast aan hetgeen wij aan Capelle beloofd hebben in ons verkiezingsprogramma. Inmiddels zijn er al veel zaken in samenspel met onze coalitiepartners gerealiseerd. Zo hebben wij ons sterk gemaakt voor het behoud van gratis openbaarvervoer voor 65+ dat tot en met 2018 is vastgelegd. Ook wat de veiligheid betreft hebben we stappen kunnen zetten. Het aantal BOA’s is uitgebreid en er is een derde stadsmarinier bij gekomen. Dit zijn slechts twee van de onderwerpen waar Leefbaar zich voor heeft ingezet die inmiddels gerealiseerd zijn.

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website www.leefbaarcapelle.nl, volg ons op Facebook, of neem direct contact op met één van onze raadsleden.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.