EN DÁÁROM STEMT U LOKAAL.

Links in gemeentebestuur kost burger poen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar hebben de nieuwe colleges voor dit jaar hun eerste begroting kunnen samenstellen. Het resultaat: de PvdA maakt het leven in de gemeenten waar ze meebeslist een stuk duurder.

De gemiddelde gemeente verhoogt de woonlasten – ozb, afvalstoffen- en rioolheffing – in 2019 met 3,5 procent, meldt onderzoeksinstituut COELO na een eerste steekproef. Maar in gemeenten waar de PvdA meebestuurt, moeten bewoners gemiddeld 4,4 procent meer betalen, berekent deze krant. Ook GroenLinks en de SP komen boven het gemiddelde uit.

“Last komt bij de rijkere mensen terecht”
Corine Hoeben, onderzoeker bij het COELO, is niet verbaasd. „Wij hebben hiernaar een aantal jaar geleden ook onderzoek gedaan en daaruit bleek: hoe linkser de raad, hoe hoger de gemeenteheffingen. Dat komt omdat armen toch kwijtschelding van de gemeenteheffingen kunnen krijgen en de last dus bij de rijkere mensen terechtkomt.”

Speelruimte
De lokale partijen en de ChristenUnie passen beter op de portemonnee van de burger. In een gemiddelde gemeente waar die partijen meebeslissen, gaat een inwoner dit jaar maar 2,6 procent meer betalen. VVD-colleges weten de stijgingen te beperken tot 3,1 procent.

De speelruimte die gemeenten hebben bij het bepalen van de hoogte van de belastingen is overigens beperkt. Hoeben: „De afvalstoffen- en rioolheffing mogen maximaal kostendekkend zijn.” Eindeloos verhogen is dus geen optie. Maar gemeenten die de kosten tot nu toe niet helemaal doorberekenden aan hun inwoners hebben wel ruimte om de heffingen te verhogen.

Er zijn voorbeelden van gemeentes die hun heffingenbeleid gebruiken om politieke voorkeuren door te laten sluimeren. Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis noemt Nijmegen als voorbeeld. „Wat een gemeente mag doen, is minder rekenen voor de riool- en afvalstoffenheffing en dat uit de ozb halen. In Nijmegen is dat zo ver doorgevoerd dat afvalstoffen- en rioolheffing grotendeels betaald wordt uit de ozb. Daar worden huiseigenaars, van wie wordt aangenomen dat ze vermogender zijn, zwaarder aangeslagen. Er is geen wet die dat verbiedt.”

Het COELO onderzocht de woonlasten in de 37 grootste gemeenten van ons land, samen goed voor zo’n 40 procent van alle Nederlanders. De woonlastenstijging komt vooral doordat we meer afvaltaks betalen. Het rijk verhoogt namelijk flink de belasting voor afvalverwerkers. Die rekenen daardoor hogere kosten bij de gemeenten, die dat op hun beurt weer doorberekenen aan hun inwoners.

Afvalstoffenheffing
Het linkse college in Amsterdam is vooralsnog kampioen lastenverzwaring: de gemiddelde Amsterdamse woningbezitter gaat 65 euro per jaar meer betalen, een stijging van 11 procent. Zo gaat de afvalstoffenheffing met ruim 17 procent omhoog, omdat GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben besloten om het maximaal toegestane tarief te gaan innen.

En de ozb lijkt in Amsterdam op wat de dividendbelasting voor kabinet-Rutte III was: de collegepartijen maakten in hun partijprogramma’s nauwelijks een woord vuil aan de woningbelasting, maar verhogen die na jaren stilstand wel meteen met 3,8 procent. Het uiteindelijke doel is om in 2022 15 miljoen euro meer uit de ozb te halen dan in het afgelopen jaar.

Bron: Telegraaf 11-01-2019

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.