Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

Zaterdag 18 juni heeft de fractie van Leefbaar Capelle zich gebogen over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders.

Afgelopen week was er een overeenstemming tussen Leefbaar Capelle, VVD, D66 en de PvdA over het programma voor de komende 4 jaren.

De afgevaardigden van alle partijen hebben zich de afgelopen weken onder leiding van de formateur Gerrit Kruijt gebogen over een coalitieakkoord.

Dinsdag kon het sein hiervoor op groen gezet worden en heeft de formateur het onderstaande persbericht uitgegeven.

Deze zaterdag heeft de fractie zich inhoudelijk gebogen over het akkoord en heeft op sommige punten nog wat aanvullingen voorgesteld.

Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA bereiken akkoord voor collegevorming

Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Naar goed Capels gebruik worden de andere vertegenwoordigde partijen in de gemeenteraad deze week uitgenodigd voor een toelichting op dit akkoord. Ook krijgen zij de gelegenheid om suggesties te doen.

Installatie nieuw college

Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA streven naar installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders op 4 of 5 juli aanstaande. Als kandidaat wethouders dragen de partijen voor:

  • Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle);
  • Marc Wilson (Leefbaar Capelle);
  • Eric Faassen (Leefbaar Capelle);
  • Rik van Woudenberg(D66);
  • Harriët Westerdijk (VVD);
  • Sjoerd Geissler (PvdA).

De formateur,
Gerrit Kruijt

Nissewaard, 15 juni 2022