GROTE CAPELSE INFORMATIEMARKT OVER VERANDERINGEN IN ZORG

Wethouder Jeugd Ans Hartnagel is aanwezig van 17.00 tot 18.00 uur, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eric Faassen van 19.00 tot 20.00 uur en wethouder Zorg Josien van Cappelle van 20.30 tot 21.00 uur.

De gemeente Capelle aan den IJssel houdt op maandag 8 december een grote informatiemarkt over alle veranderingen op het gebied van jeugd, zorg en werk. Meer dan dertig zorgaanbieders, belangenverenigingen en andere organisaties zijn op de markt vertegenwoordigd. Locatie is buurtcentrum De Fluiter aan de Wiekslag 3 in Capelle. De markt duurt van 16.00 tot 21.00 uur.

Vragen stellen
Bezoekers krijgen voorlichting over de belangrijkste veranderingen vanaf 2015 en waar ze in de toekomst terechtkunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast kunnen zij persoonlijke vragen stellen aan deskundigen en enkele zaken direct regelen, zoals een afspraak maken met het Wmo-loket van de gemeente. De informatiemarkt is niet alleen bedoeld voor Capellenaren die ondersteuning krijgen, maar zeker ook voor de mensen om hen heen. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, familieleden, kennissen, vrienden enzovoort. Gedachte achter de situatie vanaf 2015 is dat mensen meer voor elkaar moeten gaan betekenen. De informatiemarkt laat diverse manieren zien waarop dat in praktijk kan.

Informatiebehoefte
De gemeente heeft zich de afgelopen periode intensief voorbereid op haar nieuwe taken. Daarnaast communiceert de gemeente over de veranderingen, bijvoorbeeld door brieven te sturen naar de verschillende cliëntgroepen, via informatiekranten en via de gemeentelijke website. De informatiemarkt is hier een aanvulling op. Tijdens de informatiemarkt inventariseert de gemeente welke vragen nog leven onder de Capellenaren, met name onder hen die ondersteuning krijgen. Door goed zicht te houden op de informatiebehoefte en mogelijke knelpunten kan de gemeente hier adequaat op inspelen. De informatiemarkt begint maandag 8 december om 16.00 uur en sluit om 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig; iedereen kan gewoon binnenlopen.

Aanwezige partijen
• Anbo
• Adequaatzorg
• ASvZ
• Balans
• Belangengroep Gehandicapten Capelle
• Boba levensloopbegeleiding
• Buurtkracht (Boodschappenplusbus, Vrijwilligers Informatiepunt en Steunpunt Mantelzorg)
• Cedrah locatie d’Amandelhof
• Centrum Jeugd en Gezin Capelle
• Centrum voor Dienstverlening Rotterdam
• De Jonge Krijger
• Diëtistenpraktijk HRC
• Directzorg
• Dunyazorg
• Eropaf Team
• Fundis met MIKA ThuisCoach
• Team Voorlichting en Budgettering Gemeente Capelle
• IJssel College
• Jan Arends
• Laurens
• Leger des Heils
• Leliegroep locatie Agathos
• MEE Rotterdam Rijnmond
• Middin
• Orion
• Pameijer
• Raad voor de Kinderbescherming
• Sportief Capelle
• Stichting Capelse Kerken
• Stichting Kennismakelaars
• Thuiszorg Inis
• Wmo-loket Gemeente Capelle

Bron: gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.