GROTE CAPELSE INFORMATIEMARKT OVER VERANDERINGEN IN ZORG

Wethouder Jeugd Ans Hartnagel is aanwezig van 17.00 tot 18.00 uur, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eric Faassen van 19.00 tot 20.00 uur en wethouder Zorg Josien van Cappelle van 20.30 tot 21.00 uur.

De gemeente Capelle aan den IJssel houdt op maandag 8 december een grote informatiemarkt over alle veranderingen op het gebied van jeugd, zorg en werk. Meer dan dertig zorgaanbieders, belangenverenigingen en andere organisaties zijn op de markt vertegenwoordigd. Locatie is buurtcentrum De Fluiter aan de Wiekslag 3 in Capelle. De markt duurt van 16.00 tot 21.00 uur.

Vragen stellen
Bezoekers krijgen voorlichting over de belangrijkste veranderingen vanaf 2015 en waar ze in de toekomst terechtkunnen voor hulp en ondersteuning. Daarnaast kunnen zij persoonlijke vragen stellen aan deskundigen en enkele zaken direct regelen, zoals een afspraak maken met het Wmo-loket van de gemeente. De informatiemarkt is niet alleen bedoeld voor Capellenaren die ondersteuning krijgen, maar zeker ook voor de mensen om hen heen. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, familieleden, kennissen, vrienden enzovoort. Gedachte achter de situatie vanaf 2015 is dat mensen meer voor elkaar moeten gaan betekenen. De informatiemarkt laat diverse manieren zien waarop dat in praktijk kan.

Informatiebehoefte
De gemeente heeft zich de afgelopen periode intensief voorbereid op haar nieuwe taken. Daarnaast communiceert de gemeente over de veranderingen, bijvoorbeeld door brieven te sturen naar de verschillende cliëntgroepen, via informatiekranten en via de gemeentelijke website. De informatiemarkt is hier een aanvulling op. Tijdens de informatiemarkt inventariseert de gemeente welke vragen nog leven onder de Capellenaren, met name onder hen die ondersteuning krijgen. Door goed zicht te houden op de informatiebehoefte en mogelijke knelpunten kan de gemeente hier adequaat op inspelen. De informatiemarkt begint maandag 8 december om 16.00 uur en sluit om 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig; iedereen kan gewoon binnenlopen.

Aanwezige partijen
• Anbo
• Adequaatzorg
• ASvZ
• Balans
• Belangengroep Gehandicapten Capelle
• Boba levensloopbegeleiding
• Buurtkracht (Boodschappenplusbus, Vrijwilligers Informatiepunt en Steunpunt Mantelzorg)
• Cedrah locatie d’Amandelhof
• Centrum Jeugd en Gezin Capelle
• Centrum voor Dienstverlening Rotterdam
• De Jonge Krijger
• Diëtistenpraktijk HRC
• Directzorg
• Dunyazorg
• Eropaf Team
• Fundis met MIKA ThuisCoach
• Team Voorlichting en Budgettering Gemeente Capelle
• IJssel College
• Jan Arends
• Laurens
• Leger des Heils
• Leliegroep locatie Agathos
• MEE Rotterdam Rijnmond
• Middin
• Orion
• Pameijer
• Raad voor de Kinderbescherming
• Sportief Capelle
• Stichting Capelse Kerken
• Stichting Kennismakelaars
• Thuiszorg Inis
• Wmo-loket Gemeente Capelle

Bron: gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.