Het coalitieakkoord 2022 – 2026

In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden.
We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.

Ook is er aandacht voor een aantal belangrijke zaken.
Veiligheid, leefbaarheid, jeugd en jongeren, welzijn en cultuur om er maar een paar te noemen.

Lees het coalitieakkoord hier terug