HET LUIDEN VAN DE KLOKKEN

Klokken worden of werden bij verschillende gelegenheden geluid. Vanaf de Middeleeuwen bijvoorbeeld als alarmering bij storm, onweer, hagelbuien, oorlog. Of bij festiviteiten of overlijden, nationale- rouw of vreugde. Lange tijd luidden rooms-katholieke kerken om zes uur ’s morgens, twaalf uur ’s middags en zes uur ’s avonds het Angelusklokje.

Niet alleen binnen het christendom speelt de klok een rol, ook binnen andere religies. In het Hindoeïsme, de Islam, het Boeddhisme en Hebreeuwse staat zijn geluid voor goddelijke almacht. En als een kerktoren ook een uurwerk bezit dan wordt de klok geluid om de tijd aan te geven. Zo ook de dorpskerk in Capelle aan den IJssel, en volgens de geschiedenis doet zij dit al ruim 400 jaar.

Het luiden van de klok valt onder de geluidshinderwet, de controle op naleving van deze wet staat onder toezicht van de gemeente. Er zijn gemeenten (Tilburg, Breda, Purmerend, enz.) waar rechtszaken zijn gevoerd vanwege de geluidsoverlast. Derhalve is hier veel jurisprudentie over beschikbaar.

In 1994 heeft het hoogste rechtscollege van ons land uitgesproken dat met de Hinderwet in de hand gemeenten beperkingen aan het klokgelui kunnen opleggen. Echter een gemeentebestuur kan nooit een kerkklok voorgoed het zwijgen opleggen.

In het meest recente voorval van de dorpskerk in Capelle aan den IJssel, is er door een ouder echtpaar aan de kerk verzocht om in de nachtelijke uren de klok vanwege nachtrust niet meer te luiden. Het kerkbestuur heeft dit verzoek op het bordje van de gemeente gelegd.

Gemeenteambtenaren hebben het protocol, zoals zij dat moeten doorlopen, uitgevoerd. Deze kwestie is aan de ambtenaar gemandateerd en een melding aan de portefeuillehouder hoe e.e.a. is opgelost volstaat. De portefeuillehouder, in dit geval wethouder Jean-Paul Meuldijk, heeft bij het lezen van de melding gelijk geconstateerd dat dit een ongewenst besluit is. Echter de brief naar belanghebbende was er al uit, maar op voordracht van hem is het besluit in het eerst volgende college terug gedraaid.

Ook heeft hij in de eerst volgende fractie vergadering uitgelegd wat er is gebeurt.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.