LEEFBAAR CAPELLE KIEST VOOR SPORT IN DE VOLLE BREEDTE

Optimaal gebruik van een nieuw te bouwen zwembad/sporthal voor zoveel mogelijk Capellenaren plus behoud van sporthal Schenkel. De keuze die het college voorlegt aan de raad is voor de fractie van Leefbaar Capelle snel gemaakt. ‘De afgelopen maanden hebben we voors en tegens afgewogen en veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Daardoor is bij ons de wens ontstaan om op zoek te gaan naar een creatieve sportieve oplossing die ook financieel haalbaar zou moeten zijn. De Plusvariant van het college heeft het ons makkelijk gemaakt. Dit is waar we naar op zoek waren. Dat ook de Schenkelhal in dit voorstel behouden kan worden is voor ons de bonus want daarmee kan in de toekomst ook de wens van onze bridgeclubs en schaakverenigingen gerealiseerd worden!

‘Dit doet recht aan de wens van enkele duizenden Capellenaren, die met plezier hun sport beleven. Eerder hebben we als leefbaar in de buitensport geïnvesteerd, dan is het niet meer dan logisch dat we dat ook doen voor de binnensport.’, aldus fractievoorzitter Marc Wilson. Vele Capelse sporters hoeven dadelijk niet meer uit te wijken naar randgemeenten.

Volgens Wilson is het een terechte beslissing van het college om de keuze voor de Plusvariant bij de raad te leggen. ‘Deze aanpassing op het reeds genomen besluit betekent een overschrijding van het bestaande budget. Voor Leefbaar is dit een verantwoorde prijs voor een grote sportieve winst, die breed wordt gedragen.’

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marc Wilson, Fractievoorzitter Leefbaar Capelle

Telefoonnummer: 06-14585731

Persbericht college

16 oktober 2015

College biedt Capelse raad sportieve keuze

Het Capelse college biedt de gemeenteraad een aangepast voorstel met extra opties voor het nieuwe zwembad/sporthal-complex aan de Alkenlaan/Pelikaanweg. De raad krijgt nu de keuze: of vasthouden aan de oorspronkelijke basisvariant of kiezen voor het voorstel Plus, met de extra opties. In het laatste geval krijgt het zwembad een diepte van 2,5 meter in plaats van 2 meter en blijft sporthal Schenkel behouden.

De nieuwe opties zijn de uitkomst van vele gesprekken met de sportverenigingen, raadsleden en sportieve Capellenaren . “De keuze is nu aan de raad. Het college wil in elk geval een belangrijk signaal afgeven”, licht projectdirecteur Gerrit Kruijt toe. “De geluiden en wensen vanuit de raad en sportief Capelle zijn door het college vertaald in deze nieuwe optie. Met het aangepaste voorstel kunnen ruim 2.500 sportieve Capellenaren hun sport in Capelle blijven uitoefenen. Dat is wat ik noem een topsportprestatie voor de breedtesport.”

Sportverenigingen

Wanneer het nieuwe bad 2,5 meter diep wordt, kan zwemvereniging ACZ al haar activiteiten onderbrengen in het nieuwe bad, inclusief het synchroonzwemmen.

Door behoud van sporthal Schenkel gaat een grote wens van Korfbalvereniging KCC in vervulling. Op deze manier kunnen zij al hun binnen- en buitenactiviteiten op één locatie houden en hun eigen kantine blijven exploiteren. Als tegemoetkoming verwacht het college van KCC dat zij hun belofte om een extra maatschappelijke inspanning te leveren nakomen. Volgens Gerrit Kruijt kunnen er ook andere wensen verder uitgewerkt worden, zoals bijvoorbeeld de komst van een denksportcentrum.

Een andere bijkomstigheid van het behoud van sporthal Schenkel is dat dit ruimte geeft aan Badmintonvereniging BC Schollevaar om haar activiteiten te bundelen in de nieuwe sporthal aan de Alkenlaan/Pelikaanweg, deze zijn nu nog gespreid over Capelle en Rotterdam.

Investeringen

Met het aangepaste voorstel zijn extra investeringen gemoeid. Zo kost een dieper zwembad 662.000 euro. Daarnaast betekent het behouden van sporthal Schenkel extra onderhoudskosten voor de gemeente. Projectdirecteur Kruijt: “Het college vraagt nu de gemeenteraad om zich uit te spreken voor het oorspronkelijke plan of het voorstel Plus. Kiezen voor voorstel Plus betekent ook instemmen met de extra kosten. Daarna neemt het college een besluit.” Beide voorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de commissie Dienstverlening en Economie van 26 oktober.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.