INFORMATEURS VOOR COALITIEVORMING GAAN AAN DE SLAG

Leefbaar Capelle is met 12 zetels veruit de grootste partij van Capelle geworden. Vrijwel direct na de voorlopige verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag is de lokale partij op zoek gegaan naar een geschikte informateur.

Ans Hartnagel, voor vrouwe en oprichtster van Leefbaar Capelle, is meer dan verheugd dat zij er snel in is geslaagd om daarvoor de juiste personen te vinden. ‘Als grootste partij wordt er van je verwacht dat je zo snel mogelijk het initiatief neemt voor het vormen van een nieuwe coalitie.  Wij zijn verheugd dat Richard Sitton en Gertjan ‘t Hart, oprichters en ex-wethouders van de lokale partij Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse (ONS), samen de informatie op zich willen nemen en daarmee maandag al van start gaan. Dit duo is zeer ervaren in de lokale politiek en heeft al vier keer in Spijkenisse met veel succes onderhandelingen gevoerd. Pluspunt daarbij  is dat ONS in Spijkenisse ook op afstand de grootste partij is. Beide heren hebben brede ervaring in het vormen van stevige en betrouwbare coalities, waarbinnen de verhoudingen niet uit het oog worden verloren.’

Jongstleden vrijdag hebben Sitton en t Hart al een verkennend gesprek gevoerd met  Hartnagel  en demissionair wethouder Dick van Sluis. ‘We hebben direct afspraken kunnen maken: de heren gaan eerst algemeen inhoudelijk in gesprek met de burgemeester en vertegenwoordigers van alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de nieuwe Capelse gemeenteraad. Naar aanleiding van die gesprekken komen zij met een advies, daar gaan we mee terug naar de fractie, daarna volgen de gesprekken over verdeling van de portefeuilles en vervolgens de invulling van de wethouders. Het is een heel proces dat we , in het belang van Capelle en het vertrouwen in de politiek, uiterst zorgvuldig zullen doorlopen’, aldus Hartnagel.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders