KLUSWONINGEN IN COMENIUS COLLEGE P.C. BOUTENSSINGEL

In het schoolgebouw van het Comenius College aan de P.C. Boutenssingel komen kluswoningen die de kopers zelf kunnen indelen en afmaken. Met dit plan won ABB Bouwgroep B.V. uit Sliedrecht de aanbesteding die de gemeente uitschreef voor de herbestemming van het pand.

Resultaat

“Je ziet dat het resultaat heeft als je je nek uitsteekt”, stelt wethouder Dick van Sluis (Stedelijke Ontwikkeling). “We wilden een innovatieve en duurzame aanpak van de locatie aan de P.C. Boutenssingel en hebben daarom de prijsvraag uitgeschreven. Op deze manier wilden we een goede invulling voor deze plek vinden en tegelijk een impuls geven aan de bouwsector. Een creatieve aanpak met als resultaat een creatief plan van ABB Bouwgroep.”

Jong koperspubliek

ABB werkte, samen met Klunder Architecten uit Rotterdam, een voorstel uit waarbij de bestaande bebouwing, die bouwkundig in goede staat verkeert, grotendeels behouden blijft. De diverse gebouwen worden opgedeeld tot woningen met verscheidene afmetingen en buitenruimtes. De ontwikkelende bouwer levert deze woningen casco op, waarna het aan de nieuwe eigenaars is om er naar eigen wensen en ideeën een thuis van te maken. Deze aanpak maakt het mogelijk de woningen tegen een relatief lage prijs in de markt te zetten. ABB zet hiermee in op een jong koperspubliek: studenten, starters en jonge gezinnen.

Vertrouwen en enthousiasme

Van de vijf partijen die zich oorspronkelijk voor de aanbesteding aanmeldden, dienden uiteindelijk twee bedrijven een plan in dat aan de criteria voldeed. Deze voorstellen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit vakinhoudelijke deskundigen van de gemeente en een vertegenwoordiger vanuit het wijkoverlegplatform. Gekeken werd naar innovatie, duurzaamheid, maatschappelijke relevantie, toegevoegde kwaliteit, haalbaarheid en prijs. Het plan van ABB riep over de gehele linie het meeste vertrouwen en enthousiasme op.

Stagiairs Comenius 

Het Comenius College wil het pand per 1 januari 2015 verlaten. Het plan van ABB wordt in de komende maanden verder uitgewerkt en de procedure voor het wijzigen van de bestemmingplan wordt in gang gezet. ABB wil in het voorjaar van 2015 starten met de verkoop. Oplevering van de woningen is vooralsnog gepland voor de zomer van 2016. Studenten van het Comenius College kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden stage lopen bij de transformatie van hun eigen school. Hiermee wordt ingespeeld op het tekort aan werk- en opleidingsplaatsen in de bouw, waar de sector zich sinds de economische crisis mee geconfronteerd ziet.

Bron: Gemeente Capelle aan den IJssel.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders