Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

Na de verkiezingen van 2022 zijn we een jaar verder.

Leefbaar Capelle heeft niet stil gezeten.

Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd.

Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Veel werk en tijd gaat zitten in het raadswerk, de raadsleden doen dat met veel plezier.

Een gevarieerd en gemotiveerd team raadsleden werkt hard aan de belangen van de Capellenaren. Het afgelopen jaar hebben wij als fractie van Leefbaar Capelle onder andere aandacht besteedt aan de volgende zaken:

  • De afvalproblemen in Capelle aan den IJssel. Er komen doneerringen op prullenbakken waardoor er meer plastic flesjes worden gerecycled, ook goed voor het milieu! In samenwerking met Groenlinks zijn er bij de Hoeken gesloten prullenbakken geplaatst en hebben afvalcontainers een klep gekregen. To be continued!
  • Preventief fouilleren. De wapeninleveractie en het incident op het stadsplein begin oktober waren aanleiding voor de fractie van Leefbaar Capelle om hier vragen over te stellen aan het college. Leefbaar Capelle is en blijft een voorstander van het middel preventief fouilleren. We blijven hier dan ook regelmatig aandacht voor vragen.
  • Het amendement voor extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens. Het amendement is unaniem aangenomen. Aan alle kinderen onder de 18 jaar in gezinnen met een inkomen van 120% van het bijstandsniveau wordt een bedrag van € 100 ter beschikking gesteld voor de aanschaf van kleding of andere benodigdheden.
  • De bewaakte fietsenstallingen in Capelle aan den IJssel. Berichten van Capellenaren zijn bij de fractie van Leefbaar Capelle binnengekomen dat fietsen onder openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen worden gestolen en dat er niet altijd bewaking aanwezig is. Onacceptabel volgens de fractie van Leefbaar Capelle en hebben om deze reden vragen gesteld aan het college.
  • De verkeersveiligheid rondom het EYE college. Het fietspad aan de Noordzijde van de Reigerlaan wordt door veel middelbare scholieren gebruikt op hun route naar De Koperwiek omdat zij dan niet drie keer hoeven over te steken, maar slechts eenmaal. Signalen vanuit de buurt bereikte de fractie van Leefbaar Capelle en er zijn vragen gesteld aan het college, met als belangrijkste vraag of het mogelijk is om op deze plek een nieuw (on)verhard voetpad aan te leggen. Vanuit het college is reactie gekomen en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een houtsnipperpad aan te leggen langs het fietspad. To be continued!

Wij blijven ons inzetten om Capellenaren financieel te helpen en Capelle a/d IJssel veilig te houden. Dit doen wij o.a. door lage gemeentelijke lasten en waar nodig een steuntje in de rug! Wij gaan ons ook komende jaren weer hard maken voor de Capellenaar! Blijf ons volgen op de socials!

Bovenstaande zaken zijn slechts een greep uit het dagelijkse werk van de fractie van Leefbaar Capelle.

Vergaderen, stukken lezen, gesprekken voeren, werkbezoeken hoort er ook allemaal bij.

In commissievergaderingen worden veel dossier besproken die de Capelenaren aangaan, Op het gebied van veiligheid, welzijn en zeker ook bouwen in Capelle. Deze zaken worden vervolgens besloten in de raadsvergadering.

U kunt dit ook zelf volgen. Via de raadskalender om de vergaderingen van de commissie en raad bij te wonen, maar zeker ook door de fractievergaderingen te bezoeken en zelf uw op- en aanmerkingen te maken.

De fractie van Leefbaar Capelle is er voor u.