LEEFBAAR CAPELLE START ENQUÊTE

Leefbaar Capelle start enquête over de maatregelen voor Capelse bedrijven in Coronatijd

Een jaar geleden werd de wereld, Nederland en dus ook Capelle overvallen door het coronavirus. Een zich steeds verder ontwikkelende ramp zoals wij die we eigenlijk alleen uit de geschiedenisboeken kennen. Na een wat rommelige start waarin iedereen, inclusief onze minister-president, daar nog wat lacherig over deed bleek het een serieus probleem te worden dat zich razendsnel ontwikkelde. De horeca, detailhandel, evenementenbranche en tal van andere sectoren van onze open economie werden vanaf het begin zwaar getroffen. De centrale overheid tuigde razendsnel allerlei steunmaatregelen op om deze getroffen sectoren te ondersteunen.

Nu zijn we een jaar verder en we zitten nog steeds in een lockdown en uitzicht op een normale wereld lijkt nog verre toekomstmuziek te zijn. Na verschillende publicaties, waarin de problemen van de getroffen ondernemers werden besproken en ook de uitwerking van de steunpakketten werd belicht, zijn wij als Leefbaar Capelle zeer benieuwd hoe het nu werkelijk met onze Capelse ondernemers gaat.

De eerste steunpakketten, zoals o.a. de NOW1 regeling worden na de voorschotten in het begin nu definitief berekend door o.a. het UVW. Wij horen daar soms zeer verontrustende berichten over. Wegens veranderende omstandigheden kunnen de definitieve bedragen flink verschillen ten opzichte van de voorschotten van vorig jaar die gebaseerd waren op de ijkmaand januari. Daarbij blijken soms andere berekenmethodes te worden toegepast dan bij de aanvraag waardoor het terug te betalen bedrag hoger kan uitkomen dan het eerder ontvangen bedrag. Ook worden er automatisch boetes uitgedeeld bij te veel ontvangen steun. Dit alles verontrust ons zeer. Dit kan betekenen dat ondernemers in plaats van steun te ontvangen juist de min ingaan. Dat is iets dat je de getroffen ondernemers niet aan kunt doen volgens Leefbaar Capelle.

Wij hebben dan ook een aantal vragen voor u opgesteld om te kijken of er in Capelle ook dergelijke problemen spelen en omdat we sowieso benieuwd zijn hoe het de Capelse ondernemers vergaat in deze bizarre tijd. Wij vragen u om deze vragen in te vullen als u zelf een ondernemer bent in Capelle of om anders deze vragen te delen als u een Capelse ondernemer kent.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.