Leefbaar Capelle stelt vragen aan het College over kansen op de woningmarkt

Leefbaar Capelle Stelt vragen ex artikel 38 aan het college van Burgemeester en Wethouders over de kansen op de woningmarkt.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in onze gemeente moet je ingeschreven staan op Woonnet Rijnmond.

Woonnet Rijnmond is actief in 14 gemeenten.

Capellenaren vissen vaak achter het net voor een sociale huurwoning in Capelle aan den IJssel.

Tijd om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om hier verandering in aan te brengen.

Leefbaar Capelle vind de sociale cohesie, of te wel het ons-kent-ons gevoel erg belangrijk. Daarom vragen wij het college of alternatieven voor Woonnet Rijmond kansen biedt aan capellenaren op de lokale woningmarkt .

Lees hier de vragen aan het college