LEEFBAAR CAPELLE STEUNT UITBREIDING PRAKTIJKSCHOOL ACCENT

PERSBERICHT

Leefbaar Capelle steunt uitbreiding Praktijkschool Accent

Definitieve plek voor De Eetsalon?
Praktijkschool Accent in Capelle Schollevaar is al jaren zeer betrokken bij het wel en wee van de stad. Leerlingen leren in de praktijk hoe het is om met hun handen te werken en tegelijkertijd levert de school een bijdrage aan de leefbaarheid in Capelle; met name in Schollevaar. De Eetsalon is een van de activiteiten van Accent.

,,Deze school is niet meer weg te denken uit de Sporenbuurt’’, vertellen Ilse Bollinger en Albert van Bart van Leefbaar Capelle. ,,Leerlingen zijn o.a. actief in het groenonderhoud en het wassen en poetsen van auto’s. Hun aatschappelijke stages worden hier in de regio gedaan. Daarnaast is De Eetsalon een van de meest in het oog springende activiteiten van Accent.’’ De Eetsalon is een restaurant in de school dat wordt gerund door de leerlingen. Capellenaren kunnen tegen geringe kosten genieten van een driegangenmenu, klaargemaakt en geserveerd door de leerlingen, daarbij ondersteund door hun docenten. Het mes snijdt hier aan twee kanten: de kinderen doen praktijkervaring op terwijl de gasten tegen lage kosten kunnen genieten van een heerlijke maaltijd en het gezelschap van stads- of wijkgenoten.

,,Praktijkschool Accent wil de activiteiten ten behoeve van de leerlingen graag uitbreiden’’, weten Bollinger en Van Bart. ,,De leegstaande lokalen van de voormalige crèche direct naast de school zouden hiervoor zeer geschikt zijn. De Eetsalon kan hier een definitief karakter krijgen. Dit draagt zeker bij aan de saamhorigheid in de wijk. Er is ook ruimte om bijvoorbeeld een fietsenwerkplaats te realiseren en er kan een winkel worden ingericht, waardoor leerlingen ervaring kunnen opdoen in de detailhandel.’’ De school heeft voor diverse onderdelen van het plan al sponsoren gevonden die willen meewerken aan de inrichting van diverse ruimtes. De door de gemeente gevraagde huursom voor de in totaal circa 250 m2 is echter te hoog voor Accent. Leefbaar Capelle zou het bijzonder jammer vinden als de uitbreidingsplannen hierdoor geen doorgang kunnen vinden.

De Leefbaar-raadsleden besluiten: ,,Daarom heeft Leefbaar Capelle het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de mogelijkheden voor de school te onderzoeken en de huurkosten bij te stellen. Het zou toch prachtig zijn als de uitbreiding van Praktijkschool Accent in het nieuwe schooljaar van start zou kunnen gaan?’’

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ilse Bollinger, Leefbaar Capelle
Telefoonnummer: 06-51686683
Of:
Albert van Bart, Leefbaar Capelle
Telefoonnummer: 06-27825353

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders