LEEFBAAR CAPELLE VRAAGT OM DIGITALE RAADSVERGADERING BEGROTING 2021.

Leefbaar Capelle heeft de overige fracties in de afgelopen week verzocht om digitaal te vergaderen.

Dit ondanks het gegeven dat politieke besluitvorming als gemeenteraad een speciale status heeft in de noodverordening en wij fysiek bijeen mogen komen voor de vergaderingen.

Het is in de huidige situatie met COVID-19, de aangescherpte regels, goed om ook als raad een signaal af te geven en niet fysiek te vergaderen. Dit naast persoonlijke en gezondheidsoverwegingen. Ook is het belangrijk te realiseren dat het fysiek vergaderen een grotere belasting doet op aanwezigheid van overige ambtenaren tijdens de vergadering.

Dit raakt de raad als geheel, het beperkt ons in mogelijkheden in de vergadering. Zo is er bijvoorbeeld geen non-verbale communicatie, is het inspelen hierop niet mogelijk en beperkt het ons ook deels in  het debat. Dit betekent niet dat het onmogelijk is. Met de beperkingen die het meebrengt om digitaal te vergaderen als raad is het zeker nog wel mogelijk om een inhoudelijk debat te voeren over de begroting 2021.

Leefbaar Capelle realiseert zich dat niet alle partijen hier blij mee zijn.

Wij zijn wel blij dat de meerderheid van de fracties gehoor heeft gegeven aan het appel van Leefbaar Capelle.

De raadsvergadering zal dan ook geheel digitaal zijn en is te beluiteren via de raadskalender. Zie ook onze evenementenpagina.

Laten we met een ieder er voor zorgen dat COVID-19 bedwongen wordt en we zo snel als mogelijk weer als gehele maatschappij bij elkaar kunnen komen zonder beperkingen.

Blijf gezond

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.