LEEFBAAR CAPELLE VRAAGT OM DIGITALE RAADSVERGADERING BEGROTING 2021.

Leefbaar Capelle heeft de overige fracties in de afgelopen week verzocht om digitaal te vergaderen.

Dit ondanks het gegeven dat politieke besluitvorming als gemeenteraad een speciale status heeft in de noodverordening en wij fysiek bijeen mogen komen voor de vergaderingen.

Het is in de huidige situatie met COVID-19, de aangescherpte regels, goed om ook als raad een signaal af te geven en niet fysiek te vergaderen. Dit naast persoonlijke en gezondheidsoverwegingen. Ook is het belangrijk te realiseren dat het fysiek vergaderen een grotere belasting doet op aanwezigheid van overige ambtenaren tijdens de vergadering.

Dit raakt de raad als geheel, het beperkt ons in mogelijkheden in de vergadering. Zo is er bijvoorbeeld geen non-verbale communicatie, is het inspelen hierop niet mogelijk en beperkt het ons ook deels in  het debat. Dit betekent niet dat het onmogelijk is. Met de beperkingen die het meebrengt om digitaal te vergaderen als raad is het zeker nog wel mogelijk om een inhoudelijk debat te voeren over de begroting 2021.

Leefbaar Capelle realiseert zich dat niet alle partijen hier blij mee zijn.

Wij zijn wel blij dat de meerderheid van de fracties gehoor heeft gegeven aan het appel van Leefbaar Capelle.

De raadsvergadering zal dan ook geheel digitaal zijn en is te beluiteren via de raadskalender. Zie ook onze evenementenpagina.

Laten we met een ieder er voor zorgen dat COVID-19 bedwongen wordt en we zo snel als mogelijk weer als gehele maatschappij bij elkaar kunnen komen zonder beperkingen.

Blijf gezond

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.