LEEFBAAR CAPELLE WIL VEEL MEER AED’S

Raadslid Carel Santman bracht tijdens de raadsvergadering van 13- en 14 november een motie in stemming, welke beoogde om Capelle ‘vol’ te hangen met AED’s. Momenteel is het aantal onduidelijk en de plaats waar zij hangen ook. Daarnaast zijn veel AED’s slechts tijdens kantooruren bereikbaar. Leefbaar Capelle wil daar verandering in aanbrengen en vond de voltallige gemeenteraad aan haar zijde en geeft hiermee het college opdracht om e.e.a. op te pakken. De tekst van de motie vindt u hieronder.

Motie Elke seconde telt

De Gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 13 (en 14) nov. 2017, behandelende de Begroting 2018, programma 7, Volksgezondheid en Milieu.

Overwegende dat:

 • AED’s levens kunnen redden van mensen die een hartstilstand krijgen;
 • Uit onderzoek van o.a. het AMC blijkt dat de overlevingskansen met gebruik van een AED verdubbelen;
 • Er in Capelle een aantal AED’s niet toegankelijk zijn in de avond en nacht omdat zij binnen hangen bij o.a. scholen, kerken en winkelcentra;
 • Er binnen 6 minuten gereanimeerd moet worden, het liefst met een AED erbij;
 • Dit binnen Capelle door de spreiding en toegankelijkheid van de AED’s waarschijnlijk in vele gevallen niet zal lukken;
 • De Hartstichting en het Rode Kruis veel informatie hebben en misschien ook budget voor het in kaart brengen van, en toegankelijk maken van de aanwezige AED’s;
 • De organisatie Hartveilig Wonen een alarmeringssysteem heeft waar vrijwillige hulpverleners via een WhatsApp bericht op de hoogte worden gebracht als er in hun omgeving een calamiteit op hartgebied is en waar zij eventueel een AED kunnen pakken.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Het voor de veiligheid en volksgezondheid wenselijk is dat er binnen Capelle een dekkend netwerk van AED’s en vrijwillige hulpverleners komt.

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de Hartstichting, Hartveilig Wonen en het Rode Kruis om:

 • Een dekkend netwerk van AED’s in Capelle aan den IJssel te realiseren;
 • Locaties voor AED’s te bepalen zodat er voldoende aanwezig c.q. beschikbaar zijn /komen om binnen de kritische grens van 6 minuten te blijven;
 • Mee te denken over een goede en volledige registratie van en communicatie over alle beschikbare AED’s in Capelle aan den IJssel;
 • Mee te denken over de realisatie van een dekkend netwerk van vrijwillige hulpverleners die via de app van bijvoorbeeld Hartveilig Wonen gealarmeerd kunnen worden in geval van calamiteit op hartgebied;
 • Hiertoe zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.