LEEFBAAR CAPELLE WIL VEEL MEER AED’S

Raadslid Carel Santman bracht tijdens de raadsvergadering van 13- en 14 november een motie in stemming, welke beoogde om Capelle ‘vol’ te hangen met AED’s. Momenteel is het aantal onduidelijk en de plaats waar zij hangen ook. Daarnaast zijn veel AED’s slechts tijdens kantooruren bereikbaar. Leefbaar Capelle wil daar verandering in aanbrengen en vond de voltallige gemeenteraad aan haar zijde en geeft hiermee het college opdracht om e.e.a. op te pakken. De tekst van de motie vindt u hieronder.

Motie Elke seconde telt

De Gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 13 (en 14) nov. 2017, behandelende de Begroting 2018, programma 7, Volksgezondheid en Milieu.

Overwegende dat:

 • AED’s levens kunnen redden van mensen die een hartstilstand krijgen;
 • Uit onderzoek van o.a. het AMC blijkt dat de overlevingskansen met gebruik van een AED verdubbelen;
 • Er in Capelle een aantal AED’s niet toegankelijk zijn in de avond en nacht omdat zij binnen hangen bij o.a. scholen, kerken en winkelcentra;
 • Er binnen 6 minuten gereanimeerd moet worden, het liefst met een AED erbij;
 • Dit binnen Capelle door de spreiding en toegankelijkheid van de AED’s waarschijnlijk in vele gevallen niet zal lukken;
 • De Hartstichting en het Rode Kruis veel informatie hebben en misschien ook budget voor het in kaart brengen van, en toegankelijk maken van de aanwezige AED’s;
 • De organisatie Hartveilig Wonen een alarmeringssysteem heeft waar vrijwillige hulpverleners via een WhatsApp bericht op de hoogte worden gebracht als er in hun omgeving een calamiteit op hartgebied is en waar zij eventueel een AED kunnen pakken.

Spreekt als haar mening uit dat:

 • Het voor de veiligheid en volksgezondheid wenselijk is dat er binnen Capelle een dekkend netwerk van AED’s en vrijwillige hulpverleners komt.

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de Hartstichting, Hartveilig Wonen en het Rode Kruis om:

 • Een dekkend netwerk van AED’s in Capelle aan den IJssel te realiseren;
 • Locaties voor AED’s te bepalen zodat er voldoende aanwezig c.q. beschikbaar zijn /komen om binnen de kritische grens van 6 minuten te blijven;
 • Mee te denken over een goede en volledige registratie van en communicatie over alle beschikbare AED’s in Capelle aan den IJssel;
 • Mee te denken over de realisatie van een dekkend netwerk van vrijwillige hulpverleners die via de app van bijvoorbeeld Hartveilig Wonen gealarmeerd kunnen worden in geval van calamiteit op hartgebied;
 • Hiertoe zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.