LEEFBAAR INTRODUCEERT CAPELSE ‘PIJNLIJN’

Groeiende pijn achter Capelse voordeuren

Leefbaar Capelle krijgt steeds vaker alarmerende signalen dat de persoonlijke levenssfeer van Capellenaren sterk wordt beïnvloed door de recessie en het landelijke beleid. ,,De pijn achter de Capelse voordeuren groeit met de dag’’, merkt
fractievoorzitter Marc Wilson.

,,Ik ben bang dat we geen idee hebben hoe groot de problematiek in werkelijkheid is. In het belang van onze inwoners moeten we een poging wagen om aan Capellenaren zelf te vragen hoe alle maatregelen ingrijpen in hun leven en met welke problemen zij te maken krijgen. Iedereen is slachtoffer van de recessie, maar wij zijn bang dat een groot aantal Capellenaren ‘verdrinkt’ als we nu geen goed inzicht krijgen in hoe groot de pijn werkelijk is. Met het instellen van een ‘Pijnlijn’ willen we erachter komen waar de pijn zit.’’

Niemand ontkomt aan de gevolgen van de vele maatregelen die in Den Haag worden genomen om ons land er weer bovenop te krijgen. ,,Op economisch gebied zijn we in Europa inmiddels flink naar beneden gezakt’’, vervolgt Wilson. ,,De werkloosheid blijft oplopen, terwijl het consumentenvertrouwen langzaam uit het diepe dal lijkt te klimmen. Van echte vooruitgang lijkt echter nog geen sprake te zijn. De bouw ligt nog steeds op z’n gat. Nieuwe woningen worden niet of nauwelijks gebouwd. Het vertrouwen in de huidige regeringsploeg is nog nooit zo laag geweest: een waar dieptepunt in onze geschiedenis.’’

De gemeenten worden op korte termijn opgezadeld met een enorme hoeveelheid nieuw werk, omdat zij in 2014 en 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Leefbaar Capelle kan als plaatselijke politieke partij deze grote wijzigingen niet tegenhouden. ,,Wat we wel willen is inzicht krijgen in de gevolgen voor de individuele Capellenaar. We willen bekijken of we maatregelen kunnen nemen die de pijn hier en daar zouden kunnen verzachten. Een mooi voorbeeld van zo’n maatregel is het gratis ov voor 65plussers.’’

Leefbaar Capelle heeft de hulp van Capellenaren nodig om inzicht te verkrijgen in de problematiek. ,,Laat ons weten waar u tegenaan loopt, wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn en of u misschien oplossingen weet. Alle gegeven informatie blijft strikt vertrouwelijk. Stuur een e-mail naar fractie@leefbaarcapelle.nl of bel met raadslid Albert van Bart (06-27825353) of een van de andere raadsleden van Leefbaar Capelle. Kijk voor de telefoonnummers op www.leefbaarcapelle.nl.

Uw opmerkingen worden genoteerd en meegenomen in onze inventarisatie.’’

Nieuws

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Amendement fashioncheque unaniem door de raad.

13 feb 2023 Extra ondersteuning financiële bestaanszekerheid Capelse huishoudens, 13 februari behandelde de raad het amendement van Micle Jaliens (Leefbaar Capelle) over de fashioncheque.

Stelling van Leefbaar Capelle over 30KM zone in Capelle

10 feb 2023 Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur. Bekijk de stelling en de reacties!

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen