LEEFBAAR INTRODUCEERT CAPELSE ‘PIJNLIJN’

Groeiende pijn achter Capelse voordeuren

Leefbaar Capelle krijgt steeds vaker alarmerende signalen dat de persoonlijke levenssfeer van Capellenaren sterk wordt beïnvloed door de recessie en het landelijke beleid. ,,De pijn achter de Capelse voordeuren groeit met de dag’’, merkt
fractievoorzitter Marc Wilson.

,,Ik ben bang dat we geen idee hebben hoe groot de problematiek in werkelijkheid is. In het belang van onze inwoners moeten we een poging wagen om aan Capellenaren zelf te vragen hoe alle maatregelen ingrijpen in hun leven en met welke problemen zij te maken krijgen. Iedereen is slachtoffer van de recessie, maar wij zijn bang dat een groot aantal Capellenaren ‘verdrinkt’ als we nu geen goed inzicht krijgen in hoe groot de pijn werkelijk is. Met het instellen van een ‘Pijnlijn’ willen we erachter komen waar de pijn zit.’’

Niemand ontkomt aan de gevolgen van de vele maatregelen die in Den Haag worden genomen om ons land er weer bovenop te krijgen. ,,Op economisch gebied zijn we in Europa inmiddels flink naar beneden gezakt’’, vervolgt Wilson. ,,De werkloosheid blijft oplopen, terwijl het consumentenvertrouwen langzaam uit het diepe dal lijkt te klimmen. Van echte vooruitgang lijkt echter nog geen sprake te zijn. De bouw ligt nog steeds op z’n gat. Nieuwe woningen worden niet of nauwelijks gebouwd. Het vertrouwen in de huidige regeringsploeg is nog nooit zo laag geweest: een waar dieptepunt in onze geschiedenis.’’

De gemeenten worden op korte termijn opgezadeld met een enorme hoeveelheid nieuw werk, omdat zij in 2014 en 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Leefbaar Capelle kan als plaatselijke politieke partij deze grote wijzigingen niet tegenhouden. ,,Wat we wel willen is inzicht krijgen in de gevolgen voor de individuele Capellenaar. We willen bekijken of we maatregelen kunnen nemen die de pijn hier en daar zouden kunnen verzachten. Een mooi voorbeeld van zo’n maatregel is het gratis ov voor 65plussers.’’

Leefbaar Capelle heeft de hulp van Capellenaren nodig om inzicht te verkrijgen in de problematiek. ,,Laat ons weten waar u tegenaan loopt, wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn en of u misschien oplossingen weet. Alle gegeven informatie blijft strikt vertrouwelijk. Stuur een e-mail naar fractie@leefbaarcapelle.nl of bel met raadslid Albert van Bart (06-27825353) of een van de andere raadsleden van Leefbaar Capelle. Kijk voor de telefoonnummers op www.leefbaarcapelle.nl.

Uw opmerkingen worden genoteerd en meegenomen in onze inventarisatie.’’

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.