LEEFBAAR INTRODUCEERT CAPELSE ‘PIJNLIJN’

Groeiende pijn achter Capelse voordeuren

Leefbaar Capelle krijgt steeds vaker alarmerende signalen dat de persoonlijke levenssfeer van Capellenaren sterk wordt beïnvloed door de recessie en het landelijke beleid. ,,De pijn achter de Capelse voordeuren groeit met de dag’’, merkt
fractievoorzitter Marc Wilson.

,,Ik ben bang dat we geen idee hebben hoe groot de problematiek in werkelijkheid is. In het belang van onze inwoners moeten we een poging wagen om aan Capellenaren zelf te vragen hoe alle maatregelen ingrijpen in hun leven en met welke problemen zij te maken krijgen. Iedereen is slachtoffer van de recessie, maar wij zijn bang dat een groot aantal Capellenaren ‘verdrinkt’ als we nu geen goed inzicht krijgen in hoe groot de pijn werkelijk is. Met het instellen van een ‘Pijnlijn’ willen we erachter komen waar de pijn zit.’’

Niemand ontkomt aan de gevolgen van de vele maatregelen die in Den Haag worden genomen om ons land er weer bovenop te krijgen. ,,Op economisch gebied zijn we in Europa inmiddels flink naar beneden gezakt’’, vervolgt Wilson. ,,De werkloosheid blijft oplopen, terwijl het consumentenvertrouwen langzaam uit het diepe dal lijkt te klimmen. Van echte vooruitgang lijkt echter nog geen sprake te zijn. De bouw ligt nog steeds op z’n gat. Nieuwe woningen worden niet of nauwelijks gebouwd. Het vertrouwen in de huidige regeringsploeg is nog nooit zo laag geweest: een waar dieptepunt in onze geschiedenis.’’

De gemeenten worden op korte termijn opgezadeld met een enorme hoeveelheid nieuw werk, omdat zij in 2014 en 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Leefbaar Capelle kan als plaatselijke politieke partij deze grote wijzigingen niet tegenhouden. ,,Wat we wel willen is inzicht krijgen in de gevolgen voor de individuele Capellenaar. We willen bekijken of we maatregelen kunnen nemen die de pijn hier en daar zouden kunnen verzachten. Een mooi voorbeeld van zo’n maatregel is het gratis ov voor 65plussers.’’

Leefbaar Capelle heeft de hulp van Capellenaren nodig om inzicht te verkrijgen in de problematiek. ,,Laat ons weten waar u tegenaan loopt, wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn en of u misschien oplossingen weet. Alle gegeven informatie blijft strikt vertrouwelijk. Stuur een e-mail naar fractie@leefbaarcapelle.nl of bel met raadslid Albert van Bart (06-27825353) of een van de andere raadsleden van Leefbaar Capelle. Kijk voor de telefoonnummers op www.leefbaarcapelle.nl.

Uw opmerkingen worden genoteerd en meegenomen in onze inventarisatie.’’

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.