LEEFBAAR UIT HAAR ZORGEN OM DE ALGERABRUG.

Geacht College,

Tijdens het voorjaar van 2016 is er veel onderhoudswerk verricht aan de Algerabrug en Stormvloedkering Hollandse IJssel. Dit heeft zelfs geleid tot een totale afsluiting van de oeververbinding tijdens de zomer vakantie.

De fractie van Leefbaar Capelle gaat er vanuit dat in die periode de brug grondig is onderhouden en dat na de werkzaamheden er een gedegen inspectie is uitgevoerd.

Maar door alle publiciteit rond de grote problemen m.b.t. de ‘haarscheurtjes’ in de Merwedebrug te Gorinchem en de grote verkeershinder die daardoor is ontstaan, plus de komende inspectiewerkzaamheden aan de Haringvlietbrug en ook de werkzaamheden  aan de Rotterdamse bruggen, zijn bij onze fractie vragen ontstaan over de veiligheid en de staat van onderhoud van de Algerabrug.

Naar aanleiding van de publiciteit rond de veiligheid van belangrijke bruggen plus informatie van Rijkswaterstaat  en een artikel in de CO-Bouw heeft de fractie van Leefbaar Capelle de volgende vragen;

  • Klopt onze informatie omtrent het onderhoud en inspectie aan de brug;
  • Zijn de beweegbaredelen ook onderhouden;
  • Zo ja, zijn er inspectie rapportages afgegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat deze in orde zijn;
  • Zijn er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug.
  • Zo ja, zijn er inspectierapportages afgegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat de onderkant ‘scheurtjes ’vrij is;
  • Is de gehele brug geïnspecteerd, zowel onder als boven, op de aanwezigheid van haarschuurtjes.
  • Zo ja wat zijn hiervan de meetresultaten;

 Omdat de Algerabrug een belangrijke verbinding in noordelijke richting, met name voor Krimpen aan den IJssel en de gehele Krimpenerwaard is en in zuidelijke richting voor Capelle aan den IJssel is, is de verkeersintensiteit (I/C) enorm hoog en groeit dagelijks.

De Algerabrug heeft de hoogste I/C-verhouding van alle wegen in Nederland, met een I/C-waarde van 1,5. De belasting door het verkeer op de brug is daardoor ook zeer zwaar.

De actualiteit rond de inspecties van een aantal bruggen zoals de Merwedebrug, maar ook andere oeververbindingen zoals de Regentessebrug, Koninginnebrug en de verlengde Willemsbrug, allen in Rotterdam, als mede de Moerdijkbrug (trein) en de Hollandsebrug over het Gooimeer waar acuut ingrijpen noodzakelijk bleek, heeft onze fractie nerveus gemaakt. Dit mede gezien het verleden en de leeftijd van de Algerabrug.

De brug en waterkering stammen uit 1958. Afgelopen week stond in het AD dat er binnen 5 jaar door Rijkswaterstaat werkzaamheden  aan de Algerabrug verricht gaan worden. Deze aankondiging roep bij onze fractie de volgende vragen.

  • Kunt u tevens aan de fractie aangeven wat de onderhoudscyclus voor de komende jaren (min 10 j) van de brug is.
  • En als laatste, zou u onze wens willen inwilligen om bij Rijkswaterstaat te bewerkstelligen de oeververbinding jaarlijks door het RIVM te laten inspecteren. Dit vanwege de leeftijd van de brug. En tevens de resultaten hiervan met ons en de Capellenaren te communiceren

 Ter afsluiting verzoek ik de griffie, maar ook het College deze vragen door te geleiden naar het College van Krimpen aan den IJssel en aan de portefeuillehouder van de provincie. Aan hun verzoek de fractie ook beantwoording van de vragen maar dan vanuit hun perspectief.

Bron:

http://www.cobouw.nl/artikel/783406-bruggen-vaker-dicht-door-overbelasting.

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders