LEEFBAAR UIT HAAR ZORGEN OM DE ALGERABRUG.

Geacht College,

Tijdens het voorjaar van 2016 is er veel onderhoudswerk verricht aan de Algerabrug en Stormvloedkering Hollandse IJssel. Dit heeft zelfs geleid tot een totale afsluiting van de oeververbinding tijdens de zomer vakantie.

De fractie van Leefbaar Capelle gaat er vanuit dat in die periode de brug grondig is onderhouden en dat na de werkzaamheden er een gedegen inspectie is uitgevoerd.

Maar door alle publiciteit rond de grote problemen m.b.t. de ‘haarscheurtjes’ in de Merwedebrug te Gorinchem en de grote verkeershinder die daardoor is ontstaan, plus de komende inspectiewerkzaamheden aan de Haringvlietbrug en ook de werkzaamheden  aan de Rotterdamse bruggen, zijn bij onze fractie vragen ontstaan over de veiligheid en de staat van onderhoud van de Algerabrug.

Naar aanleiding van de publiciteit rond de veiligheid van belangrijke bruggen plus informatie van Rijkswaterstaat  en een artikel in de CO-Bouw heeft de fractie van Leefbaar Capelle de volgende vragen;

  • Klopt onze informatie omtrent het onderhoud en inspectie aan de brug;
  • Zijn de beweegbaredelen ook onderhouden;
  • Zo ja, zijn er inspectie rapportages afgegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat deze in orde zijn;
  • Zijn er ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug.
  • Zo ja, zijn er inspectierapportages afgegeven waaruit geconcludeerd kan worden dat de onderkant ‘scheurtjes ’vrij is;
  • Is de gehele brug geïnspecteerd, zowel onder als boven, op de aanwezigheid van haarschuurtjes.
  • Zo ja wat zijn hiervan de meetresultaten;

 Omdat de Algerabrug een belangrijke verbinding in noordelijke richting, met name voor Krimpen aan den IJssel en de gehele Krimpenerwaard is en in zuidelijke richting voor Capelle aan den IJssel is, is de verkeersintensiteit (I/C) enorm hoog en groeit dagelijks.

De Algerabrug heeft de hoogste I/C-verhouding van alle wegen in Nederland, met een I/C-waarde van 1,5. De belasting door het verkeer op de brug is daardoor ook zeer zwaar.

De actualiteit rond de inspecties van een aantal bruggen zoals de Merwedebrug, maar ook andere oeververbindingen zoals de Regentessebrug, Koninginnebrug en de verlengde Willemsbrug, allen in Rotterdam, als mede de Moerdijkbrug (trein) en de Hollandsebrug over het Gooimeer waar acuut ingrijpen noodzakelijk bleek, heeft onze fractie nerveus gemaakt. Dit mede gezien het verleden en de leeftijd van de Algerabrug.

De brug en waterkering stammen uit 1958. Afgelopen week stond in het AD dat er binnen 5 jaar door Rijkswaterstaat werkzaamheden  aan de Algerabrug verricht gaan worden. Deze aankondiging roep bij onze fractie de volgende vragen.

  • Kunt u tevens aan de fractie aangeven wat de onderhoudscyclus voor de komende jaren (min 10 j) van de brug is.
  • En als laatste, zou u onze wens willen inwilligen om bij Rijkswaterstaat te bewerkstelligen de oeververbinding jaarlijks door het RIVM te laten inspecteren. Dit vanwege de leeftijd van de brug. En tevens de resultaten hiervan met ons en de Capellenaren te communiceren

 Ter afsluiting verzoek ik de griffie, maar ook het College deze vragen door te geleiden naar het College van Krimpen aan den IJssel en aan de portefeuillehouder van de provincie. Aan hun verzoek de fractie ook beantwoording van de vragen maar dan vanuit hun perspectief.

Bron:

http://www.cobouw.nl/artikel/783406-bruggen-vaker-dicht-door-overbelasting.

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.