LEEFBAAR WIL EEN MESSENVERBOD.

Leefbaar Capelle maakt zich al langer zorgen over het toenemende gebruik van steekwapens onder jongeren. Ook Capelse jongeren worden hiermee geconfronteerd. Uit politiecijfers blijkt dat het aantal steekincidenten onder jongeren (van 12 tot en met 17 jaar) sinds 2017 ruim verdubbeld is van 100 naar 220 incidenten. Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren is absoluut niet normaal en vraagt om extra maatregelen van de gemeente. Leefbaar Capelle heeft daar al meerdere keren aandacht voor gevraagd aan de burgemeester.

Net zoals in Zaandam en Nissewaard roepen wij de burgemeester op: ,,Kom met een aanpak om het bezit van messen door jongeren op straat en scholen te verbieden.’’ En waar nodig de schoolbesturen en ouders te betrekken bij de aanpak, zodat dit fenomeen onder jongeren wordt aangepakt en ingeperkt. Leefbaar roept de burgemeester op om niet de landelijke maatregelen van de minister Grapperhaus af te wachten maar nu in actie te komen.

Helaas mogen messen nog steeds aan jongeren worden verkocht. Dit vinden wij als Leefbaar Capelle niet acceptabel. Daarom roepen wij de burgemeester op om de betreffende winkeliers op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen te verzoeken direct stoppen met deze verkoop aan onze jongeren. Vanzelfsprekend hebben de ouders van jeugd die steekwapens bij zich hebben ook een verantwoordelijkheid. Hulp vanuit de gemeente kan en moet een aanvulling zijn voor de betreffende ouders.

Vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn er diverse mogelijkheden om het bezit van steekwapens terug te dringen of in zijn geheel te voorkomen:

  • bezit van messen net als in Zaandam strafbaar stellen en beboeten d.m.v. een dwangsom;
  • waar nodig mogelijk maken van preventief fouilleren in bepaalde gebieden door politie en Boa’s;
  • onaangekondigde controle op scholen van de kluisjes;
  • het houden van inleveracties:
  • Jongerenwerk inzetten om het geweld onder jongeren te verminderen.

Leefbaar Capelle

John Janson.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.