LEEFBAAR WIL EEN MESSENVERBOD.

Leefbaar Capelle maakt zich al langer zorgen over het toenemende gebruik van steekwapens onder jongeren. Ook Capelse jongeren worden hiermee geconfronteerd. Uit politiecijfers blijkt dat het aantal steekincidenten onder jongeren (van 12 tot en met 17 jaar) sinds 2017 ruim verdubbeld is van 100 naar 220 incidenten. Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren is absoluut niet normaal en vraagt om extra maatregelen van de gemeente. Leefbaar Capelle heeft daar al meerdere keren aandacht voor gevraagd aan de burgemeester.

Net zoals in Zaandam en Nissewaard roepen wij de burgemeester op: ,,Kom met een aanpak om het bezit van messen door jongeren op straat en scholen te verbieden.’’ En waar nodig de schoolbesturen en ouders te betrekken bij de aanpak, zodat dit fenomeen onder jongeren wordt aangepakt en ingeperkt. Leefbaar roept de burgemeester op om niet de landelijke maatregelen van de minister Grapperhaus af te wachten maar nu in actie te komen.

Helaas mogen messen nog steeds aan jongeren worden verkocht. Dit vinden wij als Leefbaar Capelle niet acceptabel. Daarom roepen wij de burgemeester op om de betreffende winkeliers op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen te verzoeken direct stoppen met deze verkoop aan onze jongeren. Vanzelfsprekend hebben de ouders van jeugd die steekwapens bij zich hebben ook een verantwoordelijkheid. Hulp vanuit de gemeente kan en moet een aanvulling zijn voor de betreffende ouders.

Vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn er diverse mogelijkheden om het bezit van steekwapens terug te dringen of in zijn geheel te voorkomen:

  • bezit van messen net als in Zaandam strafbaar stellen en beboeten d.m.v. een dwangsom;
  • waar nodig mogelijk maken van preventief fouilleren in bepaalde gebieden door politie en Boa’s;
  • onaangekondigde controle op scholen van de kluisjes;
  • het houden van inleveracties:
  • Jongerenwerk inzetten om het geweld onder jongeren te verminderen.

Leefbaar Capelle

John Janson.

Nieuws

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.

Kandidatenlijst 2022 – 2026

Leefbaar Capelle presenteert met trots de nieuwe kandidatenlijst. De selectiecommissie onder leiding van voorzitter Gerrit Kruijt heeft na alle kandidaten gesproken te hebben een voorstel gedaan aan het bestuur. Het bestuur heeft de lijst vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering aangeboden en de ALV heeft op 18 december de lijst vastgesteld.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Brandbrief aan Minister President Rutte over de lokale ondernemers

13-01-2022 In navolging van een aantal andere gemeenten in Nederland heeft Leefbaar Capelle het initiatief genomen om raad en college achter een brandbrief te scharen waarin de minister president geïnformeerd wordt over onze zorgen voor onze lokale ondernemers.

Fijne Feestdagen

Een digitale knuffel voor deze periode van kerst en jaarwisseling.