LEEFBAARFRACTIE UITGEBREID MET MICLE JALIENS

Met ingang van 1 januari 2017 mogen wij als nieuw fractielid begroeten Micle Jaliens.

Micle is zeker geen onbekende in de Capelse politiek; voormalig wethouder en jarenlang een gewaardeerd raadslid.

Wij zijn dan ook zeer blij met de komst van Micle, specialist in o.a. sport en zijn inzet voor bewoners van kwetsbare buurten en heten hem meer dan welkom

De verklaring van Micle waarom hij gekozen heeft voor Leefbaar Capelle, kunt u hieronder lezen.

Wij wensen hem veel succes in de komende periode en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Verklaring Fractie Jaliens

De afgelopen maanden ben ik mij met Fractie Jaliens blijven inzetten voor de Capelse samenleving. Ik heb mij onder andere gericht op verbinding hetgeen onder andere resulteerde in unanimiteit in de Capelse politiek als het gaat om de opvang van statushouders. Ook hebben wij in de afgelopen raadsvergadering van 19 december 2016 in de raad unanimiteit bereikt in het verwijderen van kankerverwekkende granulaatkorrels uit de Capelse kunstgrasvelden.

Met fractie Jaliens heb ik mij de afgelopen maanden ingezet voor de sport in Capelle. Naast de kunstgrasvelden zet ik mij in voor een oplossing voor de huidige capaciteitsproblemen zoals bijv. de wachtlijsten bij de voetbalclubs door mogelijke uitbreiding van velden en kleedkamers. Verder heb ik mij ingezet voor het versterken en ondersteunen van de Buurthuizen en de bewoners van kwetsbare buurten.

Mijn inzet de afgelopen maanden is niet onopgemerkt gebleven. Ik mocht vele positieve en bemoedigende reacties ontvangen vanuit zowel de Capelse politiek als vanuit de Capelse samenleving. Mijn dank daar voor.

Ik dank de Capelse politiek ook voor de samenwerking met Fractie Jaliens. Samen bereik je meer maar alleen valt best zwaar. Dat is waarom ik na ampele overweging heb besloten te zoeken naar aansluiting. Aansluiting op basis van verkiezingsprogramma en het je thuis voelen. Die aansluiting heb ik op basis van hun verkiezingsprogramma gevonden bij de lokale partij Leefbaar Capelle.

Ik zal daarom vanaf 1 januari 2017 onderdeel uitmaken van de fractie van Leefbaar Capelle. Binnen de fractie van Leefbaar Capelle zal ik mij blijven inzetten voor de sport, de Huizen van de Wijk en de bewoners van onze kwetsbare buurten. Daar krijg ik binnen de fractie alle ruimte voor. Ik zal mij blijven inzetten voor een sociaal veilig, rechtvaardig en leefbaar Capelle.

Micle Jaliens

Nieuws

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.
Jan Kok

Leefbaar Capelle stelt vragen over bewaakte fietsenstalling

17 maart 2023 Leefbaar stelt vragen over de bewaakte fietsenstallingen Leefbaar Capelle stelt vragen aan het college over de toename van het aantal fietsen dat wordt gestolen uit de Capelse bewaakte fietsenstallingen.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

Leefbaar Capelle dient motie vreemd in over het ING pand

17 april 2023 Samen met D66 en Groen Links dient Leefbaar Capelle een motie vreemd in om te proberen alsnog een betere bestemming te krijgen voor het ING pand aan de Kerklaan.

Leefbaar Capelle 1 jaar na de verkiezingen

03 april 2023 Het is alweer één jaar geleden dat (een deel van) de fractie van Leefbaar Capelle is geïnstalleerd. Na de installatie en na de nodige wisselingen in de fractie door vorming van het college staat er een fractie die het programma van Leefbaar Capelle met verve uitvoert. Samen met onze 3 wethouders in het college blijven we het gewoon doen voor en met de Capellenaren.

College kijkt naar aanpak verkeersveiligheid EYE College

24 maart 2023 Vorige maand stelde Leefbaar Capelle schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het fietspad aan de noordzijde van de Reigerlaan. Dit fietspad wordt door veel middelbare scholieren gebruikt als route richting De Koperwiek, doordat zij hier slechts 1 keer hoeven over te steken in plaats van 3 keer.