MIJMERINGEN BIJ HET 12 ½ -JARIG BESTAAN VAN LEEFBAAR CAPELLE

Bij dit jubileum gaan mijn gedachten uit naar het begin, naar het ontstaan van Leefbaar, via Ans ben ik bij “de ploeg” terechtgekomen.

Ik kende Ans van o.a. de “IJssel-en Lek”, de radio en van de keren die we samen op de stembureau’s hebben gezeten, dat waren trouwens ervaringen op zich! Op een dag ,ik denk bijna dertien jaar terug, werd ik gebeld, Ans aan de lijn en zonder inleiding werd mij de vraag gesteld: doe je mee? Uiteraard was de wedervraag waaraan? “Zeg nou maar ja, vertrouw me het wordt een prachtige uitdaging”! Ik had op dat moment nog geen flauwe notie, maar een uitdaging vond ik wel leuk, dus heb vol vertrouwen ja gezegd.

En een uitdaging werd het! Waar Ans én Aart-Jan al een paar jaar op de achtergrond mee bezig waren kwam tot leven, een eigen lokale politieke partij Leefbaar Capelle!

Ik herinner mij de eerste, hectische vergaderingen met alle kandidaten in het Klavier, de werkplek van Kees (de Jong) in Schollevaar, er moest nog zo ontzettend veel gebeuren.

Uiteraard zorgen voor grote bekendheid, waar “we” voor wilden staan en voluit voor wilden gaan. Ik herinner mij de folder, LeefbaarCapelle, lijst 9, met als motto:

HET VERSCHIL, we hebben ze met elkaar in alle brievenbussen van Capelle gestopt, grote , kleine, makkelijke en nare brievenbussen, dat zijn de brievenbussen met van die borstels tegen de tocht, je handen gingen er helemaal stuk van, arme postbodes en krantenjongens.

Ondanks het harde werken hebben we veel plezier gehad. Aan een lange tafel met z’n allen reclamemateriaal om uit te delen in elkaar knutselen: snoephartjes in kleine zakjes, waaraan een kaartje met een touwtje dichtgebonden, honderden zakjes hebben we gemaakt……………

Voor de kinderen ballonnen , fluitjes en nog meer. We hebben in grote saamhorigheid hard gewerkt, zeg maar geploeterd, naar de magische datum toe: 6 Maart 2002 de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, de grote dag van hoop en vrees, zouden we wel een zetel kunnen behalen, zouden we uberhaupt wel stémmen krijgen, Ans had in een optimistische bui gezegd dat we misschien wel 3 zetels zouden halen!

Het werd een lange, lange dag vol spanning. Natuurlijk probeerden we er achter te komen of er op ons gestemd werd, maar we moesten gewoon wachten tot de uitslagen die avond binnen waren.

We waren met z’n allen naar het Gemeentehuis gekomen om daar de uitslagen op een groot scherm te volgen.

Uiteindelijk kwam de verkiezingsuitslag van Capelle op het bord te voorschijn: Leefbaar Capelle was met 8 zetels in één klap de grootste partij van Capelle aan de IJssel geworden!

Er was zowel bij ons als bij de rest totale verbijstering en verwarring, wie had dit gedacht, natuurlijk ging bij ons de verbijstering snel over in zeer grote vreugde, gelukkig had Ans in haar groot optimisme enige flessen champagne meegebracht ( je weet maar nooit) en daar gingen prompt de kurken vanaf!

Het was het begin van een mooie doch soms lastige periode, wat moesten we nog veel leren en heel veel kennis over veel zaken zien te krijgen. Dat kostte heel veel tijd en heel veel inzet. Dit werd echter altijd met liefde en enthousiasme gedaan, zeker het contact met de bewoners stond voor ons voorop, zij waren degenen die ons het vertrouwen hadden gegeven. Gelukkig werd ons daarbij ook duidelijk gemaakt wat er wel en wat er niet deugde.

De eerste 4 jaren blijven mij altijd bij, de wil van “onze ploeg” om er iets goeds van te maken en ondanks het feit dat sommige partijen gevoelige verliezen hadden geleden, bleef er (in mijn optiek) met de rest van de raadsleden toch een redelijke saamhorigheid omdat er bij ieder de wil bestond om er het beste voor Capelle aan de IJssel van te maken!

Inmiddels zijn er 3 verkiezingen geweest en staan we voor de 4e gemeenteraadsverkiezing.

We zijn tot nu toe de grootste partij gebleven en ik hoop uiteraard dat het ook na de aankomende verkiezing zo blijft, maar er is in de loop der jaren veel beweging geweest in de wereld en dus ook in Capelle. We moesten in de beginperiode heel veel leren en veel te weten zien te komen – ook alle andere leden van de Raad – soms stel ik mij de vraag: weten we het nu? Ik denk het niet, want zoals ik al zei, de grote wereld blijft altijd in beweging, dus zal ook Capelle aan den IJssel in beweging blijven en zeker Leefbaar Capelle!.

Ik heb er alle vertrouwen in dat ondanks al die bewegingen, Leefbaar Capelle voor de Capellenaar weer de juiste route zal weten te vinden!

Ik wens jullie nog heel veel Leefbaar jaren in de Raad en heel veel succes op deze route!

Thea de Hoog-Paling

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.