MOTIE LEEFBAAR: VEEL FLEUR IN CAPELLE

Leefbaar Capelle-raadslid Martin van Gent dient maandag tijdens de raadsvergadering een motie in: Veel fleur in Capelle. Aanleiding zijn de ophoogwerkzaamheden in de Capelse wijk ’s-Gravenland, waarbij onder de platanen weidebloemen zijn ingezaaid. Van Gent: “Dit is niet alleen goed voor het groene aanzien van de stad, maar ook de bijen doen er hun voordeel mee.”

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011-2015 heeft in uitvoering mooie en
fleurige resultaten opgeleverd, vindt Van Gent. “Door het inzaaien van de weidebloemen hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Het levert een fleurig resultaat op waardoor Capelle een nog groenere stad wordt. Bovendien helpt het de bijenpopulatie, die nogal onder druk staat. Daarom dien ik een motie in: ik verzoek het college van burgemeester en wethouders om waar mogelijk in Capelle, in maart 2016, weidebloemen te zaaien op de bermen; in ieder geval op de Abram van Rijckevorselweg en de Hoofdweg. Dit moet uiteraard gebeuren op plaatsen waar het geen gevaar oplevert voor het verkeer.”

Het Leefbaar-raadslid wil verder graag dat het college in gesprek gaat met Havensteder
en de Wijk Overleg Platforms (WOP’s): “Bewoners van flatgebouwen van Havensteder kunnen worden gewezen op het budget van de WOP’s voor meer groen in de wijk. Met dit geld kunnen bloemen worden gezaaid op het gemeenschappelijke groen rondom de flatgebouwen van Havensteder. Dit kan budgetneutraal worden geregeld.”

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders