MOTIE LEEFBAAR: VEEL FLEUR IN CAPELLE

Leefbaar Capelle-raadslid Martin van Gent dient maandag tijdens de raadsvergadering een motie in: Veel fleur in Capelle. Aanleiding zijn de ophoogwerkzaamheden in de Capelse wijk ’s-Gravenland, waarbij onder de platanen weidebloemen zijn ingezaaid. Van Gent: “Dit is niet alleen goed voor het groene aanzien van de stad, maar ook de bijen doen er hun voordeel mee.”

Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011-2015 heeft in uitvoering mooie en
fleurige resultaten opgeleverd, vindt Van Gent. “Door het inzaaien van de weidebloemen hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Het levert een fleurig resultaat op waardoor Capelle een nog groenere stad wordt. Bovendien helpt het de bijenpopulatie, die nogal onder druk staat. Daarom dien ik een motie in: ik verzoek het college van burgemeester en wethouders om waar mogelijk in Capelle, in maart 2016, weidebloemen te zaaien op de bermen; in ieder geval op de Abram van Rijckevorselweg en de Hoofdweg. Dit moet uiteraard gebeuren op plaatsen waar het geen gevaar oplevert voor het verkeer.”

Het Leefbaar-raadslid wil verder graag dat het college in gesprek gaat met Havensteder
en de Wijk Overleg Platforms (WOP’s): “Bewoners van flatgebouwen van Havensteder kunnen worden gewezen op het budget van de WOP’s voor meer groen in de wijk. Met dit geld kunnen bloemen worden gezaaid op het gemeenschappelijke groen rondom de flatgebouwen van Havensteder. Dit kan budgetneutraal worden geregeld.”

Nieuws

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet

Feestdagen

20-12-2022 Fijne Feestdagen

Wisseling in de fractie

20 dec 2022 Willeke Ravenna nieuw raadslid en afscheid van Lydia Witvliet
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.