NOS: ‘GEMEENTEPOLITIE’ TERUG IN CAPELLE

zondag 16 nov 2014, 21:47 (Update: 16-11-14, 21:56)

Handhavers van de gemeente Capelle aan den IJssel

Ze dragen een zwarte broek en een wit en blauw shirt. Ze lijken van de politie, maar zijn het niet. Het zijn de handhavers van de gemeente Capelle aan den IJssel. Een voorbeeld voor veel andere gemeenten met tanende zeggenschap over de politie.

Verlekkerd kijken veel andere gemeenten naar Capelle. Een aparte wethouder Veiligheid, een staf van twaalf veiligheidsmedewerkers, vijftien BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en drie stadsmariniers. Een klein gemeentelijk korps voor openbare orde en veiligheid.

Steeds meer gemeenten willen ook zo’n opgetuigde ‘gemeentepolitie’. Het steekt veel burgemeesters dat ze sinds de vorming van de Nationale Politie minder te zeggen hebben over de politiemensen in hun gemeente. Als daar geen verandering in komt, dreigen ze hun eigen handhavingsdienst meer taken en bevoegdheden te geven.

Hondenpoep
In Capelle aan den IJssel hebben ze de komst van de Nationale Politie niet afgewacht. Daar hebben ze al veel handhavers met flink wat bevoegdheden op straat lopen. “De politie richtte zich meer en meer op opsporing, dus de handhaving op straat hebben wij ter hand genomen”, zegt burgemeester Frank Koen.

Ze mogen veel, daar in Capelle aan den IJssel. Controleren, op milieuovertredingen, de horeca, afval en andere zaken uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Surveilleren, met de auto, te voet, maar vooral per fiets. En handhaven, tegen foutparkeerders, graffiti, hondenpoep, overtredingen van het alcoholverbod.

Ze mogen ook om een legitimatie vragen, een bon uitschrijven en zelfs iemand in de boeien slaan, zo nodig met geweld, in afwachting van een politieagent. Ze zijn ook getraind, net als een agent, maar dan niet in het gebruik van vuurwapens.

Ergernis Top 5
En ze doen precies wat het gemeentebestuur wil. Prioriteiten worden vastgesteld op basis van de jaarlijkse veiligheidsmonitor, een onderzoek onder de inwoners. De ‘Ergernis Top 5’ bepaalt waarmee de handhavers aan de slag gaan.

En dat laatste is natuurlijk belangrijk voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Dat minister Opstelten beslist dat de politie landelijk inbraken moet aanpakken, moet hij weten. Als blijkt dat zwerfafval in Capelle aan den IJssel een groter probleem is, gaan de handhavers dáármee aan de slag.

En dat is precies wat de burgemeester wil: lokaal maatwerk. En een veilige en schone gemeente natuurlijk.

Nieuws

Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.
Logo Leefbaar Capelle

Algemene Beschouwingen op de begroting 2023

14 nov 2022 Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in de raad van 14 november 2022 zijn de beleidsvoorstellen vastgesteld waarmee het college in 2023 aan de slag gaat.

Leefbaar stelt vragen inzake preventief fouilleren

27-10-2022 Leefbaar Capelle stelt wederom vragen aan het college over messenbezit en preventief fouilleren.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.