PARKSTAD CAPELLE IN DE RACE ALS GROENSTE STAD

PERSBERICHT
Capelle aan den IJssel, 29 januari 2015

Parkstad Capelle in de race als groenste stad

Capelle aan den IJssel is genomineerd voor de titel ‘Groenste stad van Nederland’. “De nominatie komt van de stichting Entente Florale Nederland”, legt groenwethouder Jean-Paul Meuldijk uit. “Dit betekent erkenning voor het vele groen wat we hebben in Capelle en hoe we daarmee omgaan.”

Nationale Groencompetitie
De Stichting Entente Florale organiseert jaarlijks een groencompetitie tussen steden. De stichting wil hiermee aandacht vragen voor het belang van groen bij overheden, ondernemers en burgers. Hierbij werkt de stichting samen met het ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31.

Beoordelingsdag
De jury kijkt naar visuele en ruimtelijke kwaliteit van het groen, cultuurhistorisch erfgoed, cultuurgroen en buiteninrichting, natuur en landschap, recreatie, duurzaamheid, communicatie en participatie. Voor de verbinding van groen met de thema’s Economie, Gezondheid, Participatie, Biodiversiteit en Klimaat worden extra certificaten uitgereikt. De deelnemende gemeenten presenteren zich aan de jury met een overzicht van alle beleidsplannen en dergelijke op het gebied van groen. Daarnaast vindt, waarschijnlijk in juni, een bezoek van de jury plaats met presentaties en een route door de stad.

Prijsuitreiking
Het college is verheugd met de nominatie voor de titel Groenste Stad van Nederland. Wethouder Meuldijk:  “Dat Capelle een groene stad is met het karakter van een Parkstad wisten wijzelf natuurlijk al. Maar dat nu ook een onafhankelijke organisatie als Entente Florale onze groene kwaliteiten onderschrijft is geweldig”. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in september 2015 te Bergen Op Zoom. Deze stad won de titel in 2014. Naast Capelle is ook Oisterwijk en Zwijndrecht genomineerd als groenste stad. Wie meer wil weten kan de website http://www.vitalegroenestad.nl bezoeken.

Noot voor de redactie:
Met vragen kunt u contact opnemen met Thomas Heesters, woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel. Telefoon: 010 284 82 28 / mobiel: 06 22 39 84 87 / email: t.heesters@capelleaandenijssel.nl<mailto:t.heesters@capelleaandenijssel.nl< a=””></mailto:t.heesters@capelleaandenijssel.nl<>>.

Thomas Heesters
Woordvoerder college van burgemeester en wethouders
Unit Communicatie en Strategie

Gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel
Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

Nieuws

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders
Fractie 2022 JohnDesiree Versteeg

John Janson wordt wethouder voor Leefbaar Krimpen

19-6-2022 John Janson verlaat de fractie van Leefbaar Capelle om wethouder te worden voor Leefbaar Krimpen

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Het coalitieakkoord 2022 – 2026

9-7-2022 In de raad van 5 juli is het coalitieakkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Leefbaar Capelle is tevreden met dit akkoord waarbij ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt heeftgegolden. We kunnen hier voor Capelle mooie dingen mee doen.
fractie 2022 CorDesiree Versteeg

Cor Schaatsbergen verkozen tot fractievoorzitter voor de periode 2022 – 2026

18-6-2022 In een bijzondere fractievergadering kiest de nieuwe fractie Cor Schaatsbergen bij acclamatie tot fractievoorzitter.

Fractie vergaderd over concept coalitieakkoord

18-6-2022 Zaterdag 18 juni heeft de fractie vergaderd over het coalitieakkoord en de voordracht van de wethouders