PASPOORTENFRAUDE DOOR OOST-EUROPEANEN

Het zal u niet ontgaan zijn dat diverse Oost Europese landen de mogelijkheid bieden aan hun inwoners, diverse identiteiten aan te nemen. Gevolg daarvan kan onder andere zijn dat er fraude ontstaat o-p velerlei gebieden. Denk aan uitkeringen en toelagen. Leefbaar Capelle heeft dienaangaande aan het college van burgemeester en wethouders, via een zogenaamde artikel-42 procedure, enkele vragen gesteld. Hieronder de brief met de vragen aan het college.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Op 3 november 2014 berichtte RTL Nieuws over een nieuwe vorm van fraude met paspoorten.

Uit een geheim politierapport blijkt dat Oost-Europeanen na naamswijziging in het thuisland zich in ons land opnieuw kunnen aanmelden met een nieuw paspoort en onder een nieuwe naam. Deze relatief simpele ingreep kan in minstens dertien Oost-Europese landen plaatsvinden tegen een lage financiële vergoeding.

Door van identiteit te wisselen kunnen zij in Nederland een nieuw Burgerservicenummer aanvragen en zo op verschillende unieke identiteiten meerder malen aanspraak maken op bijstand en huurtoeslag. Ook kan op deze manier door een persoon meerdere malen AOW opgebouwd worden.

In Nederland zijn er volgens het politierapport 49.153 gevallen bekend waarbij er mogelijk sprake is van meerdere identiteiten gekoppeld aan een uniek persoon. Niet alleen brengt deze nieuwe vorm van fraude een hoge anonimiteit met zich mee die zeer onwenselijk is, het maakt sociale fraude ook relatief eenvoudig. Iets waar wij als gemeente Capelle aan den IJssel voor moeten waken.

Meest zorgwekkende aan deze nieuwe vorm van fraude is misschien wel dat de gemeenten niet eerder op de hoogte zijn gesteld van het bestaan van dit probleem. Gisteren maakte het RTL Nieuws bekend dat het nog zeker een maand zal duren voordat het kabinet verantwoording zal afleggen over het uitblijven van een aanpak van deze ‘’paspoortfraude’’.

Wij zijn van mening dat dit een hoogst kwalijke zaak is. De gemeente Capelle aan den IJssel dient hier  bovenop te zitten om de fraude te kunnen bestrijden.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College bekend met deze nieuwe vorm van fraude en het betreffende rapport?
  2. Is de gemeente Capelle aan den IJssel inmiddels op de hoogte gesteld door de politie dan wel de betreffende overheidsdiensten van deze nieuwe vorm van fraude?
  3. Vindt er momenteel samenwerking plaats tussen de gemeente Capelle aan den IJssel, politie en betreffende overheidsdiensten om de mogelijke fraudegevallen in te perken? Zo ja, is er een specifieke aanpak opgesteld hiervoor? Zo nee, gaat dit in de nabije toekomst gebeuren en zal hier een specifiek plan van aanpak voor worden opgesteld?
  4. Is het bekend hoeveel van de 49.153 van mogelijke fraude gevallen zich in Capelle aan den IJssel bevinden? Is dit aantal per jaar of wat er tot nu toe bekend is?
  5. Wordt er bij het uitgeven van een Burgerservicenummer door de gemeente gekeken naar de datum van de uitgifte van het paspoort in het thuisland of een geboorteakte?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Leefbaar Capelle,

mr. Nathalie Doran

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.